Gratis

Træernes hemmelige liv

Beskrivelse

På Natursamarbejdet har vi fornøjelsen af at have en natur- og kulturformidler fra Skovskolen i Nødebo på besøg. I den forbindelse afholder vi et spændende forløb, hvor eleverne kan blive klogere på træernes hemmelige liv.

Vi inviterer eleverne med på en efterårsekspedition i vores lille skovområde på Natursamarbejdet. Vi skal lære at genkende de forskellige træer som vokser i de danske skove, og blive klogere på træets udvikling fra lille frø til stort træ i skoven.

Forløbet bliver tilpasset klassetrin:

O. – 1. Klasse: Tegn et træ – Eleverne skal vælge et træ med en kammerat og tegne træet og bladene. Vi finder i fællesskab ud af hvilket træ I har tegnet og sætter fagord på tegningerne.

2. – 3. Klasse: Lær at nøgle blade fra træerne – Vi introducerer hvordan man artsbestemmer et træ ud fra et papir eleverne får udleveret. Vi artsbestemmer et træ i fællesskab først, og derefter skal eleverne selv ud og “nøgle” træerne i et afgrænset område. Til sidst skal der laves en kreativ opgave, hvor eleverne skal samle ting fra et træ - blade, frø, frugter - til et herbarium (samling af blade).

Formål

● At eleverne får metoder til at kunne genkende de forskellige træer i skoven

● At eleverne får kendskab til de fire årstider, og hvad der kendetegner dem

● At eleverne lærer fagord om skoven og det liv der knytter sig hertil

● At eleverne får en sanselig oplevelse i skoven

Sted
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand