Tøm rusen og sæt navn på dyrene

Beskrivelse

På med sydvesten! Eleverne lærer at fiske med ruser og tømmer selv ruserne, før de sorterer fangsten. Når ruserne er røgtet, flyttes fangsten til et stort rørebassin, hvor vi artsbestemmer dyrene og lærer om deres liv i Kattegat..

Formål

Til 'Tøm rusen og sæt navn på dyrene' lærer eleverne.

  • fiskeredskaber og rusers opbygning
  • artskendskab
  • havets forskellige biotoper
  • håndtering af vilde, levende dyr
Sted
Kattegatcentret
Færgevej 4
8500 Grenaa