Gratis

Tag roret - har havet rettigheder?

Beskrivelse

Hvis du var havets advokat, hvad ville du så sørge for at beskytte? På trods af, at vi alle er afhængige af havets fantastiske ressourcer, så har havet ingen rettigheder og der findes meget få regler, som kan standse menneskenes udnyttelse af havet. Det har The Ocean Race heldigvis tænkt sig at gøre noget ved -  og de vil rigtig gerne have dig med!

Sammen med FN Byens skoletjeneste Young får eleverne mulighed for at forholde sig til og tage stilling til havets nutidige problemstillinger, og i fællesskab komme med konkrete bud på fremtidens havvenlige løsninger.

Om forløbet
Forløbet foregår på Sustainability Island under The Ocean Race Aarhus 2023. Her vil eleverne få viden om hvor Verdensmålene kommer fra, hvordan de hænger sammen og hvorfor de er vigtige og relevante – også for os i Danmark. Herefter inddeles eleverne i grupper af 3-4 elever, hvor de skal arbejde med forskellige dilemmaer relateret til udfordringer i verdenshavene. Eleverne får udleveret information, der både indeholder argumenter ’for’ og ’imod’, og skal på baggrund af disse oplysninger stemme om hvert dilemma.  

Afslutningsvis laver vi en fælles deklaration, der indeholder elevernes tanker og meninger om havet og havets fremtidige rettigheder. Deklarationen udstilles efterfølgende på vores stand på Sustainability Island. 

Undervisningens form er dialogbaseret og består af korte oplæg og gruppearbejde.

Kontaktperson vedr. det faglige indhold:
YOUNG / FN Byen 
Anna Kinly
Mail: anna [dot] kinly [at] undp [dot] org
Telefon: 9243 5606

Formål

Formålet med undervisningsforløbet er at lære eleverne om, hvilke udfordringer verdenshavene står i lige nu og hvordan Verdensmålene kan være løsningen på disse udfordringer. 

Formålet er desuden:

At eleverne stifter bekendtskab med FN’s 17 Verdensmål.

At eleverne får en forståelse for og kendskab til hvilke udfordringer vi lige nu oplever i verdenshavene.

At eleverne oplever at deltage i en retfærdig og demokratisk proces.
 

Sted
The Ocean Race Aarhus 2023
Havnepladsen
8000 Aarhus C

Sustainability Island ligger på Pier 2. 

Tilmelding