Tag på klimaeventyr med skonnerten Brita Leth

Beskrivelse

Der er ingen ledige dage i resten af sæsonen.

Projekt Hovedet I havet fra Aarhus Universitet, Verdensrum på DOKK1 og Naturcenter Aarhus byder Jer velkommen til et spændende togt på Aarhus Bugt!

På skonnerten Britta Leth inviteres du ombord til nye marine og maritime oplevelser i selskab med skipper og den øvrige besætning. I inviteres ombord på skoleskibet og vi stævner ud på Aarhus Bugten for at lære mere om vores klima og havet der omgiver os. Formidlingsrummet "Verdensrum" på DOKK1 er mødestedet. Verdensrum er placeret lige der´, hvor Aarhus Å løber ud i bugten. Det gør det til et oplagt sted at begynde fortællingen om Aarhus by, havnen og bugten og vores samspil med naturen, og hvordan dette samspil påvirker vores klima. 

Inden vi går ombord, eller påmønstrer skibet som det hedder,  bliver klassen introduceret til dagens program. Indholdet skifter mellem praktiske øvelser, korte og præcise oplæg og ikke mindst sømandsarbejde ombord på skonnerten. 

Kort fortalt: kom med på eventyr i Den Blå Skole!

Aktiviteter

Ombord får eleverne mulighed for at opleve den marine og maritime verden helt tæt på. Der vil blive arbejdet med navigation og sømandskab og redskaber så som algetrawl, mikroskoper og bundhentere vil blive brugt til at undersøge havmiljøet. Eleverne får selv fingrene i reb, søkort og havundersøgelser.

Igennem denne tværfaglige undervisning vil eleverne få en bred omverdensforståelse ift. klimaproblematikkerne og hvilken rolle havet spiller i dette. Eleverne vil blive undervist af rigtige søfolk, forskere og formidlere under deres besøg på skibet.

Forberedelse

Det er vigtigt at de deltagende skoleklasser er grundigt forberedte inden besøget på Brita Leth og i Verdensrum, ligesom aktivitetsdagen skal indgå i undervisning hjemme på skolen. I vil derfor få tilsendt materiale, der passer til det forløb, I skal følge.

Formål

Klimaforandringerne er en af vor tids helt store udfordringer. Klimaforandringer er en realitet, som kan ses og mærkes rigtig mange steder – ikke mindst i havet. Klimaforandringerne skyldes bl.a. den store mængde af CO2 udledning der giver højere temperaturer på kloden. Med de stigende globale temperaturer påvirkes også havet. Det er både med iltsvind og fødevarer – også lokalt i Aarhus Bugten.

Aktiviteterne i forløbet giver eleverne et unikt indblik i konsekvenserne af, hvordan livet i Aarhus Bugten påvirkes af vores adfærd i sammenhæng med klimaforandringerne. Klimaforandringerne bliver dermed meget tydelige for eleverne og den stærke fælles oplevelse, vil skabe grobund for øget læringsparathed, viden og handlekraft

Gennem et læringsforløb på skoleskibet Brita Leth samt i "Verdensrum" på DOKK1 oparbejdes en grundlæggende forståelse af klimaforandringer gennem en naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig tilgang. Klassen undervises af formidlere fra Hovedet i Havet (Aarhus universitet), Verdensrum, DOKK1 og formidlere fra Naturcenter Aarhus (Natursamarbejdet og UNO Friluftscenter) 

Skibet Brita Leth blev bygget på Øxenbjerg værft, Svendborg i 1911 til fragtsejlads under sejl. Skibet har været igennem en gennemgribende restaurering, der har ført det tilbage til sin oprindelige skikkelse. Skibet er så gennemført restaureret, at det har fået status af Historisk Monument og er i dag en del af dansk kultur arv.

Sted
Verdensrum, DOKK1
Hack Kampmanns Pl. 2
8000 Aarhus

Fra havnefronten er der direkte adgang til Verdensrum - lige der hvor Aarhus Å møder Aarhus havn! 

Tilmelding

Der er ingen ledige dage resten af sæsonen.

Tilmelding til heldagsforløb, kl. 09.00 til 15:00 her

Tilmelding