Gratis

Tag et el-kørekort

Beskrivelse

”Tag et el-kørekort” er et lille undervisningsforløb til første fase i Natur/Teknik. Klassen låner materialekasse(r) med forsøgsudstyr fra Skolekontakten.

Eleverne arbejder med begreber som strømvej, serie- og parallelforbindelser, elektriske kredsløb m.m.
Som afslutning på forløbet får klassen besøg af NRGi Skolekontakten med et lille oplæg omkring energi og elbesparelser. Desuden afholdes ”mini-eksamen” for eleverne, der resulterer i et stempel i deres kørekort samt en plastiklomme til deres nye el-kørekort.

Aktiviteter

Klassen låner 1 klassesæt materialer til el-eksperimenter, der laves inden det afsluttende besøg med underviser fra NRGi Skolekontakten

Formål

NRGi Skolekontakten tilbyder kun gratis el- og miljøundervisning til folkeskoler og privatskoler i NRGi´s leveringsområde (Aarhus og Horsens) -skolen skal have en el-måler fra

  • at eleverne får et bedre indblik i, hvor energien til vores samfund kommer fra nu og skal komme fra i fremtiden
  • at eleverne får forståelse for at nedsætte energiforbruget
Sted

Undervisning foregår på skolen

Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 72226585