Gratis

Styr lige energien - i fremtiden

Beskrivelse

”Styr lige energien - i fremtiden” er et enkeltstående undervisningsmodul, der laves af NRGi Skolekontakten i samarbejde med klassens lærer.

Modulet består både af en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del gennemgås principperne ved den aktuelle elproduktion og den herved forbundne miljøbelastning. Endvidere ser vi på, hvordan en sandsynlig fremtidig energiforsyning vil tegne sig med vedvarende energi og den intelligente styring, Smart-Grid, der skal fordele energien til alle i løbet af døgnet. Her kommer vi også ind på gode sparerråd i hverdagen.

Den praktiske del er organiseret som et stjerneløb, hvor eleverne i grupper skal ”løse” forskellige opgaver: hvordan skal vingerne på en vindmølle indstilles for bedste resultat, hvordan forbindes solceller for at få en radio til at virke, lagring af el vha. solcelle og batteri, hvordan kommer energien fra kraftværket til mit hjem og meget mere.

Formål

NRGi Skolekontakten tilbyder kun gratis el- og miljøundervisning til folkeskoler og privatskoler i NRGi´s leveringsområde (Aarhus og Horsens) – skolen skal have en el-måler fra NRGi.

  • at eleverne får et bedre indblik i, hvor energien til vores samfund kommer fra nu og skal komme fra i fremtiden
  • at eleverne får forståelse for at nedsætte energiforbruget
Sted

"Styr lige energien - i fremtiden" kræver et relativt stort lokale - gerne fysiklokalet.

Undervisningsmateriale

NRGi Skolekontakten medbringer alle materialer på undervisningsdagen.

Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 72226585