Spejlinger, Krop og Identitet

Beskrivelse

Tag eleverne med på en tidsrejse, hvor vi zoomer ind på kunstens skildringer af menneskekroppen. Den bredde, der er i museets faste samling af kunstværker, gør det f.eks. muligt at komme omkring eksempler på den stærke overkrop som et billede på styrke og magt, sul på kroppen som symbol på rigdom og overflod, mens den defragmenterede krop ofte optræder som en reminder om menneskets forfald. En sådan beskæftigelse giver en passende anledning til at diskutere egne syn på krop og identitet samt den kultur, vi i dag spejler os i.

Dette er både et materiale, I kan bruge på egen hånd og et forløb med fomidler.

En omvisning i emnet v. en af museets kunstformidlere vil være et fint supplement til det særlige ARTiFAKTi inspirationsmateriale, som kan downloades gratis fra museets hjemmeside (jvf. beskrivelser nedenfor).

Aktiviteter

Omvisning i kombination med brug af ARTiFAKTi inspirationsmateriale.

Forberedelse

Eleverne er på forhånd orienteret om besøgets karakter, som vil bestå af en blanding af kunstintroduktioner og små opgaver. 

Efterbehandling

Besøget kan evt. afrundes med en skriftlig opgave udfra emnet: "Hvilke sammenfald, ser du, mellem de kunstværker, du har oplevet på ARoS og det kropssyn, du selv har?" 

 

Fokus på "Spejlinger, Krop og Identitet" på ARoS kan desuden med fordel kobles med besøg på hhv. Natur-historisk Museum og/eller Kvindemuseet, hvis materialer "Er du køn?" og "Køn og præstation" indgår i samme tematiske udviklingsprojekt.

Formål

I tilknytning til emnet "Spejlinger, Krop og Identitet", er udarbejdet et særligt ARTiFAKTi inspirationsmateriale, som understøtter arbejdet.

ARTFAKTi Spejlinger, Krop og Identitet er et inspirations­materiale til brug i undervisning af udskolingens ældste klasser såvel som første år på ungdomsuddannelserne. Materialet er ud­arbejdet som led i brobygningsprojektet ”Faglige Fællesskaber”, og som involverer et samarbejde mellem Børnekulturhuset, Naturhistorisk Museum, Kvindemuseet og ARoS omkring et fælles tema om­handlende køn og identitet. Vi anbefaler, at nærvæ­rende materiale anvendes som led i et museumsbesøg. Besøget kan med fordel suppleres med tilkøb af en museumsformidler (booking: vol@aros.dk).

Materialet Spejlinger, Krop og Identitet på ARoS kan desuden med fordel kobles med besøg på hhv. Natur-historisk Museum og/eller Kvindemuseet, hvis materialer "Er du køn?" og "Køn og præstation" indgår i samme tematiske udviklingsprojekt.

Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale

Gratis inspirationsmateriale findes på vores samling af inspirationsmaterialer

Tilmelding

Besøget bookes kun hvis der skal tilknyttes en museumsformidler. Foretages besøget på egen hånd, er tilmelding ikke nødvendig.

Tlf.nr. 87306644