Gratis

Sorg og livsmod

Beskrivelse

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Projektet er et forsøg på at klæde eleverne på til at forstå klassekammerater i sorg og give eleverne handlemuligheder til at komme den sørgende i møde.

Med afsæt i to små fabel-tegnefilm "Maja har mistet sin far" og "Da Williams far og mor blev skilt" skal eleverne arbejde med begrebet sorg. Hvad er sorg? Hvornår kan den ramme én? Hvordan har man det når man er i sorg? Og hvordan kan man hjælpe en ven, der er i sorg?

På besøget i den lokale kirke skal eleverne arbejde med begreberne sorg, håb og trøst. Som afslutning på projektet laver eleverne en skriveøvelse eller et lille teaterstykke om, hvordan hovedpersonerne i de to små tegnefilm har det året efter, sorgen ramte dem.

Formål

At forberede og give eleverne redskaber til at handle, hvis én i klassen eller andre steder oplever skilsmisse eller dødsfald i den nære familie.

Gennem projektet får eleverne:

  • forståelse af begrebet sorg
  • indsigt i, at mennesker kan opleve sorg forskelligt
  • viden om, hvorledes de kan handle, hvis de står overfor et menneske i sorg
Sted

På egen skole, samt et besøg i den lokale kirke.

Undervisningsmateriale

Elevhæfter og lærervejledning udleveres på lærermødet.

Tilmelding

Tilmeldingen åbner d. 7. juni på hjemmesiden

www.skole-kirke-aarhus.dk/tilmelding/

Tilmeldingsfrist
30.06.2021