Gratis

Sol, vind og springvand

Beskrivelse

”Sol, vind og springvand” er et enkeltstående undervisningsmodul, der varetages af NRGi Skolekontakten sammen med klassens lærer. Modulet består af en teoretisk del og en praktisk del.

I den teoretiske del gennemgås principperne ved elproduktion og den herved forbundne miljøbelastning. Der snakkes lidt om elsikkerhed og gode spareråd gennemgås. Her bliver der også kørt med dampmaskine og vist et par højspændingslyn.

I den praktiske del arbejder eleverne i 6 grupper, hvor de selv skal støbe plastvinger til vindmøller, lave solcellestrøm til pærer og motorer samt konstruere ”verdens flotteste springvand” med en solcelledrevet dykpumpe.

Formål

NRGi Skolekontakten tilbyder kun gratis el- og miljøundervisning til folkeskoler og privatskoler i NRGi´s leveringsområde (Aarhus og Horsens) - skolen skal have en el-måler fra NRGi.

  • at eleverne får et bedre indblik i, hvor energien til vores samfund kommer fra nu og skal komme fra i fremtiden
  • at eleverne får forståelse for at nedsætte energiforbruget
Sted

Undervisningen foregår på skolen - helst i N/T-lokalet - eller i klasselokale med nem adgang til vand/afløb

Undervisningsmateriale

NRGi Skolekontakten medbringer alle materialer på undervisningsdagen

Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 72226585