Smarte rettigheder

Beskrivelse

Aktivt og kreativt forløb om børns rettigheder med brug af smartphones.

Formål

Forløbet skal gøre eleverne klogere på Børnerettighedskonventionen gennem arbejde med retiighederne på forskellige måder:

  • Arbejde med online undervisningsmateriale (1-5 lektioner)
    Elevernes viden om børns rettigheder i en global og lokal kontekst bliver løftet gennem arbejde med virkelige cases, film og dialog i klassen.
  • Besøg af global gæstelærer (2 lektioner)
    Klassen får besøg af en gæstelærer med rod i fx Indien, Ghana eller Mexico, som fortæller om, hvordan det er at vokse op i dette land, og hvordan det står til med børns rettigheder her.
  • Orienteringsløb med smartphones og konkurrence (3-4 lektioner)
    Eleverne skal i grupper løse opgaver i lokalområdet ved hjælp af smartphones, apps og QR-koder. Undervejs skal de lave kreative fotografiske fortolkninger af udvalgte børnerettigheder. Billederne indgår efterfølgende i en konkurrence.
Sted

Forløbet foregår på jeres skole og i jeres lokalområde.

Undervisningsmateriale