Smådyr i ferskvand

Beskrivelse

I museets ferskvandsbassiner og i den nærliggende sø indsamler eleverne vandprøver og vandlevende organismer. Ud fra det indsamlede materiale taler vi, afhængigt af klassetrin, om tilpasninger til livet i vand, om fødekæder, stofkredsløb, forureningsindikatorer samt sø- og vandløbsrestaurering.

Formål

Eleverne får kendskab til den mikroskopiske verden, og hvordan man arbejder med mikroskop. De arbejder på tværs af mange systematiske grupper, og sætter den vigtige mikroverden i perspektiv.

Sted
Naturhistorisk Museum
Wilhelm Meyers Allé 10
8000 Aarhus C

Har I booket en tid der ligger inden kl. 10.00, er mødestedet indgangen ved Ole Worms Allé.