Skovmatematik

Beskrivelse

Vi måler på træ i forskellige former og bruger skovbrugets metoder, apparatur og apps til at beregne arealer og rumfang. Måske kan vi også bygge vores egen teodolit til vinkelmåling. Vi bruger overslag og trigonometriske formler til at måle træhøjder, og vi kan teste, om vi har regnet rigtigt, ved at fælde et træ og måle efter. Vi kan også beregne brændværdi og diskutere energityper, forbrug og miljøpåvirkning.

Skovmatematik egner sig bedst som heldagstur. Har I styr på teorien hjemmefra, kan vi lave en 4-timers dag og mødes i skoven.

Formål

  • Skovens kævler og stammer rummer masser af matematik.
  • I skovens dybe stille ro arbejder vi med geometri og formler, rumindhold og trigonometri.
Sted

Nymarksvej 65, 8320 Mårslet eller Damgårds Allé 5, 8330 Beder