Udsolgt

Skolen for Havfaldskaptajner

Skolen for Havfaldskaptajner

Beskrivelse

Verdenshavene er under alvorligt pres – spørg bare alle de deltagende sejlere i The Ocean Race. På deres fantastiske sejltur kloden rundt oplever de konstant, hvor meget affald og plast, der desværre driver rundt i havet. Affald og plast, som både er til skade for dyr og mennesker. Heldigvis kan vi alle gøre en forskel, og det vil eleverne på en sjov og lærerig måde få indblik i med dette forløb.  

Om forløbet
Søværnets indsats for rene kyster og have i Danmark hedder Havmiljøvogterne. Der er 29.000 frivillige Havmiljøvogtere i Danmark i aldersgruppen 4-80 år, og hver dag året rundt tager de skraldet for alle danskere, når de griber en havfaldspose og samler det skrald op, de finder på deres vej. Det er et fælles ansvar, som de tager på sig med glæde og entusiasme. 

Til The Ocean Race Stopover Aarhus 2023 laver Søværnet og Havmiljøvogterne et læringsforløb, der startes op i ugerne op til The Ocean Race og derefter afsluttes til selve eventet. Her bliver børn i 2., 3. og 4. klasse uddannet på Skolen for Havfaldskaptajner. Til sidst bliver de certificerede Havfaldskaptajner, der både kender til det danske Søværns historie, de miljømæssige udfordringer, Danmark står overfor og de grundlæggende principper for affaldssortering.

Aktiviteterne i læringsforløbet falder inden for fagene Natur & Teknik og Historie – se nærmere beskrivelse nedenfor. Til The Ocean Race eventet skal børnene ombord på et af Søværnets skibe og have en dialogbaseret rundvisning. Derudover skal de quizze i grupper om havmiljø, og de skal demonstrere, hvor gode de er blevet til at sortere affald. Efter endt forløb har vi forhåbentlig endnu flere ambassadører for miljøet og for rene have og kyster. Det betyder, at man fx kan bede eleverne lære det næste klassetrin op i det, de har lært, eller introducere den gode adfærd man har lært for forældre og søskende, i badmintonklubben eller i skolegården. 

Du vil som underviser kunne downloade færdigt undervisningsmateriale, der omhandler hvert af de udvalgte temaer. Forud for eventet til Ocean Race, vil eleverne skulle gennem et antal af de valgfrie emner for at kunne indhente deres diplom til Ocean Race eventet. Til Ocean Race vil der være mindre opgaver som eleverne i små grupper eller individuelt skal løse for at kunne udfylde og indhente diplomet. 

Tilbuddet er målrettet de fælles mål for fagene Natur/Teknik og Historie – se nærmere under afsnittet ”formål”. 

For yderligere information om det faglige indhold, kontakt:
Birgitte Søby Vagnholm, Søværnskommandoens Havmiljøvogtere
Tlf.: +4572840249
Mail: info [at] havmiljovogter [dot] dk

Formål

Natur/Teknik
Forløbet indeholder tematikker og opgaver, der retter sig mod flere af de fælles mål for Natur/Teknik i 2-4. klasse, herunder beskrevet i overskrifter for hvert kompetenceområde:

  • Undersøgelse: Eleverne kommer til at undersøge det affald, de finder i naturen eller har i hænderne derhjemme, og de kommer til at arbejde aktivt med sortering. Herunder kan også inddrages udarbejdelse af statistik over hyppigheden af forekomsten af forskellige affaldstyper.
  • Perspektivering: Eleverne kommer til at se havet og kysterne i en større kontekst, der handler om menneskets forbrug, dyrenes vilkår og balancen mellem vores måde at leve vores daglige liv på og de konsekvenser det har for naturen.
  • Kommunikation: Eleverne bliver klædt på til at være ambassadører for affaldsindsamling og -sortering. De bliver dermed i stand til at formidle centrale miljømæssige problemstillinger og de løsninger, der findes på dem.

Historie
Forløbet indeholder ligeledes tematikker og opgaver, der retter sig mod flere af de fælles mål for Historie i 3-4. klasse, herunder beskrevet i overskrifter for hvert kompetenceområde:

  • Kronologi og sammenhæng: Søværnet spiller en central rolle i Danmarkshistorien og Danmark har i lange perioder været den dominerende flådemagt i Østersøen. I undervisningsforløbet kommer eleverne til at stifte bekendtskab med den betydning, flåden havde for Danmark i årene omkring Den Store Nordiske Krig, herunder ikoniske skikkelser som Niels Juel og Tordenskjold. Derudover kommer eleverne til at kende til den kanoniske begivenhed Københavns bombardement, herunder Storbritanniens beslaglæggelse af den danske flåde i 1807. Endelig stifter eleverne bekendtskab med Søværnet i moderne tid, herunder deltagelsen i internationale operationer og de civile opgaver, Søværnet løser. 
  • Historiebrug: Eleverne opnår gennem forløbet kendskab til centrale personer og hændelser i den danske flådehistorie.
  • Kildearbejde: Via nedslag i forskelligt materiale fra de sidste 50 år stifter eleverne bekendtskab med udviklingen i klimaudfordringerne dengang deres bedsteforældre, onkler og tanter var børn og til nu – og de får et kig ind i fremtiden. 

 

Sted
The Ocean Race Aarhus 2023
Havnepladsen
8000 Aarhus C
Tilmelding