Selvportræt

Beskrivelse

Selfies, snaps og portrættet på væggen. Vi er og har længe været fascinerede af selvportrætter. Hvordan er tidligere tiders malede portrætter anderledes og alligevel ens i forhold de snaps og selfies vi producerer nu? Sammen med museets omviser skal eleverne undersøge og eksperimentere med portrættet.

Forløbet handler om selvportrættet. Fra de malede portrætter i de klassiske borgerhjem, over mere eksperimenterende versioner og til elevernes egne portrætter via mobilen. Vi kommer omkring udvalgte kunstværker og diskuterer de teknikker og virkemidler, der igennem tid er brugt i portrættet. Eleverne kommer selv på banen og skal via deres telefoner og kameraer eksperimentere med forskellige idealer for portrætfremstilling.

Vi glæder os til at ser jer herinde.

Forberedelse

Inden besøget vil vi bede jer om at orientere jer i retningslinjerne for besøg på ARoS:

https://www.aros.dk/da/laering/skoler-og-institutioner/faerdselsregler-p...

Formål

Billedkunst: billedanalyse, billedkommunikation

I kan bruge forløbet til at understøtte eleverne arbejde med kompetenceområdet billedanalyse.

  • Eleverne opnår igennem aktiv deltagelse indsigt og praksis erfaring med billedkomposition og billedfunktion.

Igennem dialogen om elevernes oplevelse af malerierne, opfordres de til at  bruge enkelte fag ord og til at udtrykke sig om indhold og opbygning.

I kan også bruge forløbet som inspiration til elevernes arbejde med kompetencemålet billedkommunikation.

  • Igennem mødet med en bred vifte af kunststile og genre opnår eleverne viden om formidling og visuelle udtryk.

 

Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C

Det foregår i udstillingsgallerierne. Museets omviser møder jer ved mødestedet på niveau 4.