Gratis

Seksualundervisning til 7., 8. og 9. klasser

Beskrivelse

Sex & Samfunds undervisning ruster børn og unge til at forholde sig aktivt og reflekteret til køn, krop, sex og seksualitet og til at kunne træffe gode valg i relation til seksuel sundhed og trivsel med udgangspunkt i oplysning, demokrati og rettigheder.

Sex & Samfunds ung-til-yngre underviser går i dialog med eleverne og inddrager dem aktivt i undervisningen. Der bliver bl.a. vist små film, billeder og materialer, der relaterer sig til emnet.

Undervisningen bliver tilrettelagt ud fra klassens ønsker til emner. Det kan fx være grænser, den første gang, følelser, sociale medier, prævention, sexsygdomme, kroppen, rettigheder m.m.

Der er også en oplagt mulighed for eleverne til på forhånd at skrive anonyme spørgsmål som viderebringes til underviseren, der implementerer dem i undervisningen.

Formål

Formålet med supplerende seksualundervisning fra Sex & Samfund

  • At børn og unge udvikler handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed.
  • At bidrage til øget anerkendelse af mangfoldighed og bekæmpelse af diskrimation.

Målgruppe
7., 8. og 9. klasser i folkeskoler i Aarhus Kommune.

Book undervisning
Forløbet finder sted på folkeskolerne i kommunen.

Sex & Samfunds undervisning er et gratis tilbud om supplerende seksualundervisning for folkeskoler i Aarhus Kommune. Du kan booke undervisning på www.sexogsamfund.dk/aarhus
Privatskoler i Aarhus Kommune kan sende en forespørgsel til Sex & Samfund, som udarbejder et uforpligtende tilbud på supplerende seksualundervisnig. Udfyld en forespørgsel på www.sexogsamfund.dk/tilbud

Sted

Undervisningen finder sted på folkeskolerne i Aarhus Kommune.

Undervisningsmateriale

I forbindelse med bekræftelse på undervisningen fremsendes et lærermateriale som forberedelse til undervisningen.

Sex & Samfund opfordrer til, at materialet benyttes, da det giver den bedste forudsætning for god, supplerende seksualundervisning.