Salonkultur

Beskrivelse

Eleverne undersøger 1700-tallets salonkultrur på de danske herregårde, hvor herskabet mødtes for blandt andet at blive underholdt. Her skal eleverne opstille og udføre omskrevne udgaver af Holbergs komedier med hjælp fra den historiske garderobe.

Aktiviteter
  • Skuespil.
  • Udklædning.
Forberedelse

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Efterbehandling

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Formål

Kildearbejde, historiebrug, fremstilling, fortolkning.

Forløbet har til formål at eleverne prøver kræfter med skuespillet som historieskabt kilde i fortolkningen og fremstilling af den danske kulturskab.

Sted
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Randersvej 2
8963 Auning
Tilmelding

Ring eller skriv, så kan vi planlægge jeres museumsbesøg i fællesskab.

Tilmelding
Tlf.nr. 87950705