Gratis

Safe and Medical at sea

Beskrivelse

Denne workshop under The Ocean Race Stopover i Aarhus foregår på Athene, som er Fiskeriskolens skoleskib.

Forløbet begynder med en fælles rundvisning på Athene. Herefter deles klassen i to.

Hold 1
Safe at sea (praktiske opgaver med løbende teori):

 • Eleverne får en gennemgang af redningsveste, dragter, redningsflåde og nødpakke.
 • Vi ”springer” vest på 1 person.
 • Eleverne får lov at prøve at få redningsdragterne på og vi pakker nødpakke ud, kigger og smager på nødrationerne. 
 • Efter gennemgang og beskrivelse, bliver der afholdt evakueringsøvelse på Athene med eleverne. Hvor vi evakuerer til redningsflåde, der står på dækket. 

Hold 2
Medical at sea (praktiske opgaver med løbende teori – alle øvelser foregår med/på rekvisitter):

 • Kort gennemgang af, hvorfor disse færdigheder er vigtige ombord på et fiskefartøj.
 • Dyst med dine venner om bedste hjerte-lunge redning.
 • En kort introduktion til overlevelseskæden - vi har her dukker, der fortæller via app (QCPR training), hvor god en hjertemassage man har givet.
 • Lær at lægge din kammerat i spineboard ifb. med en evakuering. 
 • Lær at stikke - venekanyle og intra muskulært (i åre og i muskel).
 • Håndtering af forskellige sår.

Herefter samles klassen i klasselokalet på Athene, hvor vi snakker om dansk fiskeri og dennes udvikling og uddannelse. Der vil være en erhvervsfisker/(elev) tilstede, med mulighed for dialog og spørgsmål.

Faglig kontaktperson:
Heidi Bech Rønn 
Uddannelseskonsulent 
Fiskeriskolen
Hbr [at] eucnordvest [dot] dk

Forberedelse

Eleverne skal hjemmefra have forberedt tre spørgsmål inden for emnet: Hvad vil du spørge en fisker/elev om?

Nogle af spørgsmålene bliver valgt.

Derudover skal eleverne skrive en opgave om fisk og fiskeri i skolen. 
1. Beskriv en fangstmetode
2. Beskriv ét af de følgende emner indenfor fiskeri
- Bæredygtighed indenfor fiskeri
- Kvoter
- Affald 
3. Hvilken fiskeart er IKKE i sæson i den periode, efterspørgslen er størst? Og kunne man bruge en anden art i stedet?
4. Hvordan får man flere danske familier til at spise mere fisk?

Det vil være at foretrække, hvis eleverne har hentet app’en QCPR training til Medical at sea, i forvejen.

Formål

 • At eleverne får en forståelse for/indtryk af, hvad der også forventes, man kan beherske som erhvervsfisker og vigtigheden heri. På havet skal man være selvhjælpende i nødsituationer indtil evt. hjælp optræder – hvilket kan være flere timer undervejs.
 • At give eleverne en basisviden omkring fisk og fiskeri.
 • At give eleverne læring om fiskeriets udvikling med bæredygtighed for øje.
Sted
The Ocean Race Aarhus 2023
Havnepladsen
8000 Aarhus C

Foregår på Sustainability Island (Pier 2) under The Ocean Race Stopover Aarhus 2023, på skoleskibet Athene.

Undervisningsmateriale

Besøg hjemmesiderne www.blivfisker.nu og  www.voresfisk.dk 

Her finder du rigtig mange oplysninger til den ovenstående opgave og undervisning generelt.

Tilmelding