Gratis

Sådan fungerer et kraftværk

Beskrivelse

”Sådan fungerer et kraftværk” er et enkeltstående undervisningsmodul, der varetages af NRGi Skolekontakten sammen med klassens lærer. Modulet består af en teoretisk del, hvor principperne ved elproduktion og den herved forbundne miljøbelastning gennemgås samt elsikkerhed og gode spareråd gennemgås.

I den praktiske del arbejder eleverne i 6 grupper, hvor de selv skal lave el på en dampmaskine og føre strømmen ud på tavle, der viser elnettet, transformerstationer og videre ind til en modelbolig.

Formål

NRGi Skolekontakten tilbyder kun gratis el- og miljøundervisning til folkeskoler og privatskoler i NRGi´s leveringsområde (Aarhus og Horsens) - skolen skal have en el-måler fra NRGi.

  • at eleverne får et bedre indblik i, hvor energien til vores samfund kommer fra nu og skal komme fra i fremtiden
  • at eleverne får forståelse for at nedsætte energiforbruget

 

Sted

Brug af dampmaskiner kræver et lokale med meget god udluftning - helst punktudsugning

Undervisningsmateriale

NRGi Skolekontakten medbringer alle materialer på undervisningsdagen

Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 72226585