Gratis

Roning - På vej mod Skole OL

Beskrivelse

Attention… Go! er et læringstilbud til mellemtrinnet, der giver eleverne mulighed for at arbejde med temaerne stafet og samarbejde i roning. Eleverne skal gennem god kommunikation og hårdt arbejde, få holdet hurtigst muligt i mål. Eleverne arbejder og eksperimenterer med begreber som kraftudvikling, udholdenhed, disponering af kræfter, stafetskift og samarbejde. Kan bruges som forberedelse til deltagelse i Danmarks Stærkeste Klasse under Skole OL for 6. og 7. klasse og mulig kvalifikation for Skole Ol Finalen i Aarhus

Forløbet omfatter 5 lektioner (à 1,5 - 2 timer). Undervisningen sker skiftevis på skolen og i Aarhus Roklub eller med romaskiner til leje ude på skolen.

Undervisningsmaterialet består af:

 •     Lærerhæfte
 •     Elevhæfter
 •     PowerPoints
 •     Instruktionsvideoer
 •     Øvelseskatalog med opvarmningsøvelser

Undervisningsmaterialet:

 •     omhandler idrætsfaglig viden fra rosporten.
 •     imødekommer de nye forenklede Fælles Mål.
 •     fokuserer udelukkende på roning i romaskine, og kan derfor bruges året rundt.

Undervisning
Læreren er hovedansvarlig for undervisningen. Ved hver anden lektion benyttes romaskiner. Her foregår undervisningen enten i Aarhus Roklub eller på skolen med romaskiner til leje med instruktører fra Aarhus Roklub.

Aktiviteter

Materialet lægger op til følgende undervisningsplan:

 • Ca. 2 timers praktisk arbejde med stafetter og udholdenhed på skolen.
 • Et besøg i Aarhus Roklub på 1,5 time: rotaget i praksis, kraftudvikling og udholdenhed i romaskinen.
 • Ca. 2 timers praktisk arbejde med skift og samarbejde på skolen.
 • Et besøg i Aarhus Roklub på 1,5 time: Øvelse i skift og samarbejde i romaskinen.
 • Et besøg i Aarhus Roklub på 1,5 time. Konkurrencen Danmarks Stærkeste Klasse (6. - 7. klassetrin kan deltage i den landsdækkende konkurrence under Skole OL)
Forberedelse

Vi vil med undervisningsforløbet give eleverne en god oplevelse med roning, hvor samarbejde og fællesskab er det væsentligste fokus. Vi tager udgangspunkt i disciplinen stafet inden for roning, hvor elever i hold og gennem god kommunikation og hårdt arbejde, skal få holdet hurtigst muligt i mål. Konkurrenceelementet er i spil men ikke som en individuel præstation, da det er holdets samlede præstation, der tæller. Ligesom man kender det fra fx holdkap i svømning eller de klassiske stafetter i atletik. 

Formål

At eleverne:

 •     Får en bred viden om stafet med de tilhørende idrætsfaglige begreber.
 •     Opnår forståelse for stafettens formål.
 •     Udfører forskellige stafetter i praksis og reflekterer over udførelsen.
 •     Bruger god kommunikation og styrker samarbejdet.
Sted

Undervisningen sker skiftevis på skolen og i roklubben (eller med romaskiner til leje ude på skolen).

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet er gratis at benytte og kan downloades på Dansk Forening for Rosports hjemmeside.