Gratis

Religionsfrihed - rundt omkring i verden

Beskrivelse

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som kommer til udtryk i FN’s menneskerettighedskonvention. Hovedparten af medlemslandene har ratificeret konventionen, men rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning, der sikrer religionsfriheden i praksis. Det betyder, at religionsfriheden rundt om i verden krænkes, og der er mange eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner både står som krænkere og krænkede. Dette skal eleverne arbejde med i projektet – religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og overtrædelser af den.

For et par år siden besøgte FN’s rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark og udfærdigede en rapport om religionsfrihedens tilstand. I det aktuelle projekt inviteres eleverne af FN’s nye rapportør til på lignende vis at rejse rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere til FN’s sikkerhedsråd. Det sker på en IT-platform udviklet specielt til forløbet, hvor der vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren og gruppedrøftelser om etiske dilemmaer samt fælles opsamlinger i klassen.

Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions betydning give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellige religiøs baggrund.

Formål

Eleverne skal stifte bekendtskab med, at religionsfrihed er en grundlæggende rettighed og få en forståelse for, at der forekommer mange overtrædelser af den.

Tilmelding

Tilmelding sker på hjemmesiden: www.skole-kirke-aarhus.dk

Tilmelding
Tlf.nr. 24464882
Tilmeldingsfrist
12.08.2021