Religiøse motiver i kunsten

Brudefærd fra det nordlige Sjælland, hvor den hjemkomne soldat finder sin Forlovede som en andens brud (udsnit), Jørgen Sonne, 1856

Beskrivelse

Forløbet handler om religiøse temaer udtrykt igennem kunst. Sammen med museets omviser bevæger elevernes sig igennem museets samling og oplever de mange møder mellem relgion og kunst, der er at finde. Fra de mere klassiske motiver, hvor den bibelske fortælling er motivet til mere nutidige værker, hvor spørgsmål om eksistens, liv, død og det ind i mellem er i fokus.

Igennem historien har der været en tæt, men også foranderlig forbindelse mellem kunst og religion. Kalkmalerier en vigtig rolle i middelalderens Danmark. Den visuelle oversættelse af kirkens lære. Gennem kunsthistorien har mange kunstnere også afbildet forskellige scener fra Bibelens fortællinger om Jesus. Populære motiver er fx Jesu fødsel, dåb, korsfæstelse og genopstandelse. Kunsten i dag er ikke på samme måde domineret af bibelske motiver. Alligevel er mange samtidskunstnere interesserede i spørgsmål om tro, eksistens, liv og død.

Sammen med museets omviser kommer eleverne på en rejse igennem mødet mellem kunst og religion over tid.

Billedkunst: billedanalyse, Kristendomskundskab og konfirmationsforberedelse

Inden besøget vil vi bede jer om at orientere jer i retningslinjerne for besøg på ARoS:

https://www.aros.dk/da/laering/skoler-og-institutioner/faerdselsregler-paa-aros/

Vi glæder os til at ser jer herinde.

Forberedelse

Forud for besøget kan I arbejde med materialet:

https://www.aros.dk/media/2833/kunst_og_tro.pdf

Formål

I kan bruge forløbet til at understøtte elevernes arbejde med kompetenceområdet Kristendom.

- Igennem mødet med værkerne og dialogen med omviseren får eleverne en forståelse af kristne grundbegreber og kristne udtryk i kunsten.

 

 

 

Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C

Museets omviser møder jer ved mødestedet på niveau 4.