Gratis

Orienteringsløb for skoleklasser

O-løb i skovene ved Hasle Bakker

Beskrivelse

I Hasle Bakker har skoleklasser mulighed for at prøve klassisk orienteringsløb efter kort og kompas. Desuden tilbydes et "selfie" forløb med fotoopgaver undervejs.

Hasle Bakkers skoletjeneste tilbyder skolerne fem forskellige tilrettelagte ruter på distancer fra 2,5 km til 6,1 km med postantal fra 9 til 23. Der er således gode muligheder for, at alle klassens elever kan prøve at gennemføre et orienteringsløb uanset deres fysiske formåen.

Hasle Bakker er med de græsklædte højdedrag og de omgivende enge, skovtykninger, søer, vandløb, de mange kringlede småstier og menneskeskabte installationer et ideelt område til orienteringsløb. Orienteringsruterne er tilrettelagt på det senest opdaterede kort over området.

Inden eleverne sendes af sted vil de få tilbudt en grundig instruktion i kortlæsning, kortets signaturer, afstandsbedømmelse samt brugen af kompas.

Der er fire ruter til brug for klassisk orienteringsidræt. Desuden mulighed for et udfordrende fotoorienteringsløb.

"Selfie-turen" omfatter foruden traditionel orientering med kort og kompas også et foto-element, som udfordrer elevernes kreativitet både kropsligt og visuelt.

Eleverne medbringer telefon med kamera.

Ved posterne, som fysisk er lokaliseret ved bl.a. fitnessredskaber og balancebomme, skal eleverne med foto eller film dokumentere deres besøg. De kan desuden få til opgave at lave stedsrelevante motorikøvelser eller fokusere på billedæstetikken. Aktiviteterne er således også velegnet som et tværfagligt forløb i f.eks. idræt og billedkunst.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne stifter bekendtskab med de grundlægende færdigheder i orienteringsidrætten, herunder at læse kort, bruge kompas og at færdes og finde vej i ukendt terræn. Desuden udfordres eleverne på deres fysik og motorik gennem løb og bevægelse i naturen. Som et ekstra element kan eleverne på en fotorute blive udfordret på deres kreativitet, bevægelsesfærdigheder og kropslige udtryksformer.

Sted
Lenesvej 25
8220 Brabrand

Mødested er græsareal ved Tovshøjskolens østlige bygning ved Ungdomsskolen.