Gratis

Opfinderkonkurrencen Edison 2021

Beskrivelse

Projekt Edison er en sjov og lærerig opfinderkonkurrence, hvor eleverne gennemgår en læringsproces, hvor innovation og entreprenørskab er i højsædet. Konkurrencen er landsdækkende og henvender sig til elever i 6. og 7. klasse og deres undervisere.

Eleverne arbejder med årets tema ”Klima - hvordan kan du gøre en forskel” med fokus på de idéer og koncepter som eleverne selv har mulighed for at gøre en forskel på. Undervisningen skaber motivation og engagement og styrker elevernes kompetencer indenfor innovation og entreprenørskab. Elevernes arbejde kulminerer til konkurrencedagen den 9. november, hvor alle deltagende klasser præsenterer deres projekt for et dommerkorps bestående af studerende på læreruddannelsen. Vinderne går videre til den landsdækkende finale den 25. november.

Sideløbende med deltagelse i konkurrencen giver vi mulighed for, at lærerne kan deltage i en todages Edison Camp på VIA den 27. og 28. september. På campen vil der være oplæg relateret til årets tema, og der arbejdes med teorier, metoder og værktøjer, der kan understøtte elevernes arbejde med innovationsprocesser. På campen deltager også de lærerstuderende, der i Edisonugen, uge 44, har mulighed for at komme ud på skolen som innovationsfacilitatorer. En del af campen er konkret planlægning mellem læreren og den lærerstuderende.

Skolerne bliver kompenseret for vikardækning til lærerens deltagelse i campen for én lærer pr. klasse

I det konkrete forløb med eleverne på skolen arbejdes der med idéudvikling, produktudvikling, præsentationsteknik, visualisering og markedspotentiale. Underviseren kan benytte materiale fra Fonden for Entreprenørskab, der guider eleverne godt igennem de forskellige processer i forbindelse med idégenerering og produktudvikling.

Materialet har som tidligere læringsmål fra forskellige fag. De fag som materialet primært tager afsæt i år er: Dansk, Natur og Teknologi, Fysik, Historie og Håndværk og Design. Det er valgfrit om man ønsker at inddrage og arbejde med alle fag, så det er tænkt som en inspiration og vejledning.

Årets undervisningsmateriale har i år et særligt kapitel, som giver eleverne kompetencer inden for udvalgte teknologier. Det er valgfrit om man ønsker at deltage i teknologisporet. Det skal tænkes som et ekstra spor med særskilte bedømmelseskriterier. Og til finalerne bliver teknologisporet bedømt for sig. Det er altså muligt for en klasse eller for en hel kommune at vælge om man ønsker det traditionelle Projekt Edison forløb eller om man ønsker at deltage i det nye teknologispor. Her skal elevernes ide og proces afspejle teknologi. De nye bedømmelseskriterier ligger klar på Projekt Edison hjemmesiden fra 1. august.

Undervisningsforløbet kan placeres, når man vil, men tidligere erfaringer har vist, at eleverne får mest ud af at deltage i projektet, hvis alle klassens timer inddrages i forløbsperioden, og at der er en eller maksimalt to gennemgående lærere. Vil man gøre brug af de lærerstuderende skal undervisningen ligge i uge 44.

 

 

Formål

  • At eleverne oplever en engagerende og vedkommende undervisning
  • At eleverne i 6.-7. klasse får mulighed for at stige op på den kreative platform, hvor innovation bruges som læringsproces.
  • At lærerene får mulighed for at sætte innovation, entreprenørskab og teknologi på skoleskemaet.
  • At lærerne får viden om og gode idéer til hvordan man kan arbejde med det tværgående tema "Innovation og entreprenørskab" i den daglige undervisning.
Sted

 

Tilmelding

Kontakt: Peter Kessel Overgaard, Børn og Unge
tlf.: 41857892

opk [at] aarhus [dot] dk

Tilmeld jer via linket

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
11.08.2021