Gratis

Online historiefortælling og dialog

Beskrivelse

Personlige møder med tidligere flygtninge – fra hjemmeskolen (5.-10. klasse)

Giv dine elever et afbræk i onlineundervisningen gennem en personlig fortælling, af en person der har fået asyl i Danmark og går i dialog med eleverne. Samtalen handler om kulturel, værdimæssig, religiøs og social diversitet - om at komme fra et land til et andet, fra en kultur til en anden og om hvordan det præger ens identitet. Samtidig giver den eleverne mulighed for at tale med tidligere flygtninge om emner som isolation og usikkerhed under Corona-lockdown.

Læringsforløbet tager afsæt i kunstprojektet 100% Fremmed? der gennem 250 portrætter repræsenterer de 167.000 mennesker der har fået asyl i Danmark siden 1956. Vi starter derfor med en introduktion til udstillingsværket samt fakta om flygtninges ankomst til Danmark gennem tiden (10 min.). Den personlige fortælling tager 30 minutter og handler om at komme fra et land til et andet, fra en kultur til en anden og om hvordan det præger ens identitet.

Herefter stiller eleverne spørgsmål til vores historiefortæller (i alt 60 min). Såfremt der ønskes et særligt fokus på enten samfundsfag eller billedanalyse og visuel historiefortælling kan forløbet udvides til at vare 90 min.

Med forløbet følger desuden forslag til øvelser før og efter det digitale møde, som en del af hjemmeundervisningen. Samt adgang til vores digitale undervisningsportal, hvor både lærere og elever kan tilgå udstillingens 250 portrætter af danske borgere med flygtningebaggrund.

”Det var en rigtig god historie Muhibo fortalte vores klasse. Jeg synes historien var rigtig spændende, især der hvor de var igang med at flygte. Det kan godt være at Muhibo ser hård ud på billedet men i virkeligheden er hun sød, flink og sjov. Hun smilede hele tiden og hun svarede endda på alle spørgsmålene. Det er der få der kan.” 7.klasses elev på Espergærde Skole

”Det var skønt at få "besøg" udefra, og helt generelt er det altid effektivt, når nogen med en vild historie kommer og deler ud til eleverne. Det er ofte noget som eleverne husker, og refererer til. Det var absolut også tilfældet her. Muhibo var en sympatisk og levende fortæller, som formåede at komme ud og være i øjenhøjde med klassen, på trods af den virtuelle barriere. Undervisningsmaterialet fungerede rigtig godt som klippe-værktøj. Forstået på den måde, at jeg ikke har brugt det hele, men til gengæld brugt dele af materialet rigtig meget: særligt de spørgsmål, der går på indtryk vi får, af personerne på portrætterne.” – Matias Kongsfelt, 9.klasses lærer, Skolen ved Rønnebær Allé

Forberedelse

Ved tilmelding tilsendes undvisningsmateriale til henholdsvis mellemtrinnet eller udskolingen i dansk, billedkunst og samfundsfag. Øvelserne i UV-materialet kan bruges før eller efter vores online besøg, efter eget valg.

Efterbehandling

Ved tilmelding tilsendes undvisningsmateriale til henholdsvis mellemtrinnet eller udskolingen i dansk, billedkunst og samfundsfag. Øvelserne i UV-materialet kan bruges før eller efter vores online besøg, efter eget valg.

Formål

At eleverne bliver i stand til at sætte sig i andres sted, indgå i fordomsfrie dialoger og forstå kulturel kom­pleksitet

At eleverne får mulighed for at gå i dialog med en person med flygtningebaggrund og frit stille spørgsmål

At elever med en dobbelt kulturel identitet møder én "ung", som har mødt samme udfordringer som dem selv

At elever der ikke før har stiftet bekendtskab med et menneske som har været på flugt, får en forståelse af hvad det vil sige at være på flugt

At give eleverne læring om asyllovgivning, Danmarks historie med flygtninge eller visuel billedkultur og billedanalyse

Tilmelding

Send en mail til projekt- og skolekoordinator Louisa Blindbæk: louisa [at] 100pctfremmed [dot] dk