Online

Online besøg: Vandværk og renseanlæg

Online besøg

Beskrivelse

Du og din klasse kan komme med på en virtuel rundvisning på et vandværk eller et renseanlæg.

Et besøg varer 45 minutter og gennemføres som et Microsoft Teams møde. Besøget er en blanding af videoer og illustrationer, hvor vi guider jer igennem et anlæg og sætter anlægget ind i en sammenhæng med det naturlige vandkredsløb. Vi benytter små quizzer undervejs for at engagere og aktivere eleverne.

Dette forløb er en del af #DetViGøromSTEAM

Book forløb på vores hjemmeside

Forberedelse

I kan med fordel arbejde med vandetsvej.dk som en introduktion til emnet. 

Formål

Formålet er at give eleverne et indblik og en forståelse for de processer vand skal igennem for at indgå i det menneskelige vandkredsløb. Håndteringen af vand er et vigtigt element for at vores samfund kan fungere, og eleverne får en forståelse for deres rolle i vandkredsløbet.

I kan vælge mellem temaet om rent drikkevand eller temaet om rensning af spildevand.

Begge temaer fordyber sig i de udfordringer og løsninger vi har inden for vandhåndtering, og i får et indblik i hvordan vi arbejder på en bæredygtig fremtid inden for vand.