Nyt papir af gamle aviser

Beskrivelse

I stedet for at smide sit papiraffald ud kan det genbruges til nye sjove aktiviteter. Det giver god mening, at vi på den måde passer på naturen og vores ressourcer. Samtidig får børnene en direkte oplevelse af, hvordan man fremstiller papir, og de får en grundlæggende erfaring i at affald kan genbruges.

Sådan gør vi: Eleverne river papir og aviser i små stykker ned i balje med varmt vand. Når papiret ligger i vandet, findeles det yderligere, så det opløses til papirfibre. Herefter sænkes to trærammer (den ene med net på) ned i baljen og papirfibrene samles på nettet idet rammerne løftes ud af vandet. Den løse træramme løftes af, og trærammen med net og papir vendes over på et klæde. Inden net-rammen løftes, skal eleverne suge mest mulig vand fra nettet og papiret. Derefter kan det nye ark papir meget forsigtigt lirkes af og lægges til tørre. Det færdige papirs udseende og farve afhænger af, om I bruger gammelt avispapir, kopipapir, reklamer eller måske udsmykker det med andre materialer. Book lignende forløb med håndværk og bæredygtighed i fokus:

Formål

  • Eleverne lærer om genbrug og recycling. De får en hands-on oplevelse af hvordan de kan fremstille deres helt eget stykke papir.
Sted
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand