Naturvidenskabelige metoder og modeller

Beskrivelse

Et godt svar kræver et godt spørgsmål og en grundig undersøgelse. Metoder og modeller er essentielle i at arbejde systematisk på at få gode svar. I denne workshop skal eleverne på opdagelse i, hvad spørgsmål, metoder og modeller betyder for de svar, vi får.

Udgangspunktet er udstillingen Videnskab er lidenskab, som handler om forskeres arbejde og motivation. Forskerberetningerne viser forskellige tilgange til forskning og forklarer, hvordan forskerne er motiverede for deres arbejde.

Eleverne skal undersøge, hvad en model betyder for, hvad vi kan undersøge, ved at arbejde gruppevist med forskellige hjertemodeller. På den måde får de indblik i, hvordan det materiale, vi arbejder med, påvirker, hvad vi kan finde ud af. Derudover får de lov at lytte til hinandens hjerter og til dyrehjerter i udstillingens hjerteakvarium.

Herfra ser eleverne på brugen af forsøgsdyr i forskning. Workshoppen afsluttes med, at eleverne selv skal besvare, hvordan de er motiverede i deres egne undersøgelser i skolen og i fritiden.

Formål

  • Med afsæt i personlig motivation og nysgerrighed får eleverne indsigt i naturvidenskabelige arbejdsmetoder. De arbejder aktivt med forskellige modeller og reflekterer undervejs over deres anvendelighed og begrænsninger. På denne måde får eleverne skærpet deres naturfaglige kompetencer og opnår ny viden om metoder i naturfag.
Sted
Science Museerne - Steno Museet
C. F. Møllers Allé 2
8000 Aarhus C
Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 87155415