Gratis

MOVE KOMPAS - en vej til trivsel

Beskrivelse

MOVE Kompas er en trivselsindsats, der retter sig mod både elever og lærere. Altså en klasse eller en årgang, samt lærerteamet omkring denne. Indsatsen er primært rettet mod 6.-10. klasse og søger at bidrage til et stærkere elev-elev fællesskab, samt et stærkere elev-lærer fællesskab.

Indsatsen strækker sig over 5 dage + for- og opfølgningsmøder. Indsatsen er vederlagsfri for skolerne, evt. vikardækning afholdes af skolen selv.
Vær opmærksom på, at denne indsats forudsætter lærersparring/-træning inden indsatsen igangsættes. Lærerteamet skal være parate til at være nysgerrige på egen praksis.

Sådan ser det gode forløb ud:

1. Formøder med elever og derefter med lærere
2. Sparringsdag med lærere - teori, aktiviteter og planlægning
3. Kompasforløb, 4 dage
4. Bæredygtig trivsel og fællesskaber - opfølgende observation og dialog

Mere om Kompasforløbets 4 dage

Dag 1            MOVE er ansvarlige for træning af personlige og sociale kompetencer
Dag 2            Fagdag dansk / matematik. Lærere er ansvarlige for indhold og form. I samarbejde med MOVE vælges et særligt fokus som støtter trivsel og fællesskaber i undervisningen
Dag 3            Fagdag dansk / matematik. Lærere er ansvarlige for indhold og form. I samarbejde med MOVE vælges et særligt fokus som støtter trivsel og fællesskaber i undervisningen
Dag 4            MOVE er ansvarlige for træning af personlige og sociale kompetencer

Om elevsporet
Eleverne styrker deres sociale relationer gennem samarbejde og fællesskabende aktiviteter og trænes ligeledes i personlige og emotionelle kompetencer, der er relevante for at klare sig godt i skolen.
Som deltager i et forløb opnås en grundlæggende viden om faktorer, der påvirker læring og trivsel, samt en række praktiske færdigheder, som udvikler deres evner inden for:

 • Kommunikation
 • Fremlæggelser
 • Teamwork
 • Mod og nysgerrighed
 • Personlige målsætninger og - ledelse
 • Motivation af dig selv og andre
 • Kendskab til egne styrker
 • Kendskab til hjernen

Om lærersporet
I lærersporet deltager minimum to lærere fra én klasse. Lærersporet består af en Sparringsdag, hvor fokus er på hjernen, positiv psykologi og socialpsykologiens muligheder og begrænsninger, samt planlægning af fagdagene. Som deltagende lærer har du ansvaret for to fagdage under Kompasforløbet, hvor der i den faglige undervisning afprøves aktiviteter og tilgange, som understøtter trivsel og fællesskab i klassen.

På dag 1 og 4 i Kompasforløbet deltager alle lærere som en slags teamledere, der støtter elevernes udbytte. Her bliver også mulighed for at trække sig tilbage, iagttage og sammen med dine kollegaer reflektere over elevernes adfærd. Du er med til at sikre, at du og din klasse har en fælles referenceramme, der efterfølgende kan bruges ifb. at øge trivsel i klassen. Indholdet og formen har til hensigt at inspirere dig til at øge glæden ved samværet med elever samt bidrage til at eliminere adfærd, der virker forstyrrende, alt imens den positive relation opretholdes.

Formål

 • Målet er at øge trivslen og bæredygtige fællesskaber blandt elev/elev samt lærer/elev
 • Bidrag til at styrke og træne personlige og sociale evner, fx støtte, empati, vedholdenhed, ansvar, integritet, positivitet og engagement
 • Fokus på et positivt læringsmiljø med bevægelse, aktiviteter, dialog og refleksion
 • Elever og pædagoger/lærere præsenteres for konkrete værktøjer, der kan bruges i klubberne/skolerne efterfølgende i forhold til at fastholde gode fællesskaber
 • Lokal kapacitetsopbyggende: Tæt sparring med fokus på konkrete didaktiske og pædagogiske værktøjer til at understøtte vedvarende trivsel og læring. Værktøjerne prøves af under forløbet.
 • Formen bygger på anerkendende og positiv psykologi samt principperne for cooperativ og accelereret læring
Tilmelding

Du booker et forløb ved at kontakte os på: 

Morten Bjerg Poulsen, konsulent, MOVE Aarhus
Telefon: 41 85 73 82 / E-mail: mobp [at] aarhus [dot] dk

Astrid Hougaard Pedersen, konsulent, MOVE Aarhus
Telefon: 41 87 28 99 / E-mail: ashp [at] aarhus [dot] dk

Christian Dahrup Flohr, konsulent, MOVE Aarhus
Telefon: 41 85 91 86 / E-mail: flohr [at] aarhus [dot] dk

Nicolai Lund Madsen, konsulent, MOVE Aarhus
Telefon: 61 94 30 32 / E-mail: nilm [at] aarhus [dot] dk