Gratis

MOVE Aarhus KOMPASforløb

Beskrivelse

Et Kompasforløb handler helt overordnet om at træne elevernes nonkognitive kompetencer. Eleverne styrker deres sociale relationer gennem samarbejde og fællesskabende aktiviteter og trænes ligledes i personlige kompetencer, der er relevante for at klare sig godt i skolen. 

Som deltager i et forløb opnår den unge en grundlæggende viden om faktorer, der påvirker læring og trivsel, samt en række praktiske færdigheder, som udvikler deres evner inden for:

 •   Kommunikation
 •   Fremlæggelser
 •   Teamwork
 •   Selvtillid og selvværd
 •   Personlige målsætninger og ledelse
 •   Motivation af dig selv og andre
 •   At være rollemodel

Udbytte – for gruppen
Ved at booke et Kompasforløb, sikrer du dig, at I som klasse har en fælles referenceramme, der efterfølgende kan bruges ifb. optimering af jeres fælles sociale kontekst. Ligeledes bliver dine elevers evner til selvmotivation i et læringsrum styrket, da de har opnået en øget indsigt i eget potentiale og en lyst til at nå det ved at trække på egne og andres resurser. Denne viden og opmærksomhed på trivsel, samvær og læring skaber et beredskab, som den enkelte kan trække på i klasserummet, klubben og fritiden.

Udbytte – for dig som fagvoksen
Forstærk glæden ved arbejdet og samværet med de unge! Som fluen på væggen vil du få et øget indblik i de unges personlige og sociale kompetencer, når de lærer og agerer i en anderledes læringssituation. Derudover vil du opleve øvelser og tilgange til samvær og læring, der kan skabe forandring i din relation med de unge. Indholdet og formen på et forløb giver dig inspiration til at eliminere adfærd, der virker forstyrrende, alt imens vi opretholder den positive relation.

Fra forberedelser til opfølgning
I tæt dialog sammensætter vi et forløb, der matcher jeres behov. Vi anbefaler opfølgning på et forløb mhp. at fastholde og styrke essentiel læring.

Viden, afprøvning & mestring
Med vægten på praktiske øvelser skaber vi forståelse, refleksion og mestring for den enkelte deltager og for gruppen.
Formen bygger på anerkendende og positiv psykologi samt principperne for accelereret læring og cooperative learning.

Formål

 • Målet er at styrke og træne vedholdenhed, ansvar, integritet, positivitet og engagement. 
 • Fokus på at styrke trivsel, læringsmiljø samt social og personlig indsigt gennem bevægelse, aktiviteter, dialog og refleksion. 
 • Elever og pædagoger/lærere præsenteres for nogle konkrete værktøjer, der kan bruges i klubberne/skolerne efterfølgende i forhold til at fastholde gode rutiner.
 • Lokal kapacitetsopbyggende: Fagvoksne udstyres med konkrete didaktiske og pædagogiske værktøjer til at understøtte elevens læring.
 • Formen bygger på anerkendende og positiv psykologi samt principperne for accelereret læring.
 • Dialogisk redskab fra dag et mellem elev og lærer
Tilmelding

Du booker et forløb ved at kontakte os på: 

Morten Bjerg Poulsen, konsulent, MOVE Aarhus
Telefon: 41 85 73 82 / E-mail: mobp [at] aarhus [dot] dk

Astrid Hougaard Pedersen, konsulent, MOVE Aarhus
Telefon: 41 87 28 99 / E-mail: ashp [at] aarhus [dot] dk

Christian Dahrup Flohr, konsulent, MOVE Aarhus
Telefon: 41 85 91 86 / E-mail: flohr [at] aarhus [dot] dk

Nicolai Lund Madsen, konsulent, MOVE Aarhus
Telefon: 61 94 30 32 / E-mail: nilm [at] aarhus [dot] dk