Gratis

MobSQUAD

Beskrivelse

Gratis antimobbe – og trivselsfremmende tilbud til skolernes mellemtrin

Mobsquad, som er en del af Red Barnet Ungdom, er en frivilligdrevet mobbeforebyggende og trivselsfremmende aktivitet for folkeskolens 4. - 6. klasser. Tre konsulenter, som er kompetenceudviklede inden for mobbefagligteori, gennemfører et tre lektioners forløb, der giver klassen redskaber til at forebygge mobning.

Vi arbejder ud fra ung til ung formidling, hvor vi anerkender og inddrager børnenes refleksioner og holdninger gennem en dialogbaseret tilgang.

Gennem oplæg og workshops berøres emner som digital mobning, mobberoller og mobningens mange nuancer. Hensigten er at ruste børnene til at tage fælles ansvar overfor hinanden.

Formål

Formålet med skolebesøg:

  • Eleverne skal vide mere om mobning og mobningens konsekvenser.
  • Eleverne skal blive bevidste om deres eget ansvar for god trivsel i klassen.
  • Eleverne skal blive mere motiverede til at stoppe mobning i deres hverdag.

Formål med projektet:

Projektet sætter fokus på mobning, og de problematikker der affødes heraf samt på de omfattende konsekvenser, som mobning kan have for eleverne. Projektet tager udgangspunkt i børns ve og vel ved at fokusere på den eksisterende mobbeproblematik, som opleves i skolerne i dag.

Sted

Forløbet afvikles på jeres skole.

Undervisningsmateriale

Det anvendte materiale er udarbejdet i samarbejde med antimobbekonsulent Stig Sørensen fra AMOK (mobbeland.dk) og bliver løbende opdateret.