Matematik i 1,2,3 dimensioner

Beskrivelse

Eleverne er på forhånd inddelt i grupper på 3-5 personer, som v.h.a. et kort finder poster med matematikopgaver. Opgaverækkefølgen er vilkårlig og alle grupper behøver ikke at nå alle opgaver. Opgaveposterne kan ses i et vedhæftet dokument, så I har mulighed for at forberede og efterbearbejde opgaverne. Fortæl eleverne at det er udeundervisning. Det er anderledes end de plejer og forbered dem gerne på, hvad de skal. Det er vigtigt, at de har tøj på efter vejret.

Eleverne i gruppen er på forhånd tildelt forskellige ansvarområder: find posten på kortet, læs opgaven ved posten højt, skriv/tegn gruppens svar, sikre at alle forstår opgaven (evt. 1-2 elever på dette ansvarsområde). 

Efter en kort introduktion, arbejder eleverne i grupper. Det vigtigste er ikke, at de finder resultater, men at eleverne sammen kan diskutere og samarbejder. Forløbet kan afsluttes med en fælles kontrolmåling af flagstangsopgaven og en kort evaluering af hvad eleverne har fået ud af dagen. En nærmere gennemgang af de enkelte opgaver fungerer bedst efterfølgende i klasselokalet.

Formål

  • At eleverne får hands-on oplevelse af længdemål, arealer og rumindhold
  • At eleverne får erfaring med at lave målinger med: tommestok, målebånd og målehjul
  • At eleverne bruger matematik i virkeligheden og får praktisk erfaring med figurer i 1, 2 og 3 dimensioner
  • At eleverne kan genkende forskellige geometriske figurer i omgivelser og natur
  • At eleverne oplever hvordan matematik kan bruges i virkeligheden. Nogle elever, der mangler forståelse for, hvad matematik kan bruges til, får en ny og anderledes opleveles af matematik

 

Sted
Natursamarbejdet
Louisevej 100
8220 Brabrand
Undervisningsmateriale

Forslag til læringsmål

Opgavesæt, kan bruges som forberedelse og efterbearbejdning

Kort til matematik i 1,2,3 dimensioner