Gratis

Matematik

Matematik i Hasle Bakker

Beskrivelse

Matematikforløbet er tilrettelagt som et stjerneløb. Udstyret med opgaveark sendes eleverne gruppevis ud for at løse matematikopgaver med placering ved installationer og faciliteter i Hasle Bakker.

Der er 21 opgaver af forskellige sværhedsgrader. Opgaverne har afsæt i fællesmålene for geometri og måling op til 3. klassetrin. Eleverne skal samarbejde om opgaverne og bruge deres kropsmål f.eks. deres højde, armslængde, benlængde, hænder og fødder til at finde frem til løsningerne. Eleverne måler, tager tid, noterer, tæller, tegner skitser og begrunder deres løsninger til brug for videre bearbejdning hjemme i klassen.

Opgaverne har udgangspunkt fra to forskellige opholdspladser i området, hvorfra læreren fordeler opgaverne og vejleder eleverne ved behov.

Hele forløbet foregår udendørs.

Aktiviteter

Mere om forløbet kan ses på www.haslebakker.dk under fanen "For skoler"

Formål

  • Matematikforløbet uden for klasseværelset giver optimale muligheder for at eleverne får øjnene op for, at der er matematik overalt, hvor de færdes. I Hasle Bakker får de mulighed for at afprøve og øve færdigheder med at tælle, måle, sammenligne og tage tid i inspirerende omgivelser. Forløbet byder på masser af bevægelse og øvelse i at samarbejde.   
Sted
Lenesvej 25
8220 Brabrand

Mødested er græsareal ved Tovshøjskolens østlige bygning ved græsplænen ud for Ungdomsskolen.