Måltidskultur i tre historiske køkkener

Beskrivelse

Et undervisningsforløb i Den Gamle By, der handler om måltidskultur fra tre årstal, nemlig 1864, 1927 og 1974.
Eleverne skal i forløbet lave tidstypisk mad i historiske køkkener fra de tre årstal med tilhørende redskaber og råvarer.
Aktører fra Den Gamle By underviser på forløbet, og klassens lærer(e) forventes at cirkulere mellem de tre køkkener og deltage, hvor det er nødvendigt og relevant.

Forberedelse

I undervisningsmaterialet er der - foruden baggrundsviden - forslag til vidensområder, der kan forberedes, samt aktiviteter til før og efter forløbet i Den Gamle By.

Formål

Formålet med undervisningsforløbet er at skabe involverende aktiviteter i Den Gamle Bys historiske køkkener, således at eleverne opnår viden om og for ståelse for typiske måltider, madkultur, råvarer og arbejdsprocesser i henholdsvis 1864, 1927 og 1974.
Det er vigtigt, at det er eleverne, der har "hænderne i madlavningen", mens aktørernes og lærernes roller er at styre processen, inspirere og svare på elevernes spørgsmål. Der arbejdes med udgangspunkt i opskrifter og delvist med en eksperimenterende tilgang.

Forløbet er tilpasset Undervisningsministeriets fagformål for madkundskab i 6. klasse, men det kan tilpasses andre aldersgrupper.