Lyrik og Spoken Word

Beskrivelse

Kreativ-musisk inspiration til arbejdet med lyrik

Lyrik opfattes ofte af elever som et af de svære, og lidt tungere emner i dansk undervisningen. Men hvad nu hvis det kunne blive megagrineren, at arbejde med at lukke et digt op? På dette kursus laver klassen sin egen digitale digtsamling som en multimodal e-bog. Digtene skrives, illustreres, indtales og udgives online. Ved at indtale et digt som spoken word, trænes intonation, stemmeføring og eleven bevidstgøres om hvad der står mellem linierne. Ved efterfølgende at dramatisere digtet med lyde og lydeffekter, kan eleverne både arbejde med vers, strofer og rim – og mere analytisk med fx miljø, sproglige virkemidler, budskab og dermed slippe digtets indre stemme løs.

Der arbejdes enten med klassens egne digte, eller med udvalgte digte omkring et tema, og klassen arbejder i grupper med at skabe klassens digtsamling. Vi arbejder med e-bøger i bookcreator og med lyden i en gratis online musik sequencer.

Underviseren kommer til jeres skole med færdige inspirationsforløb, eller tager afsæt i et konkret læringsforløb I allerede er i gang med. Der arbejdes med Bookcreator via skoletube og på en gratis online musik platform, så det eneste der kræves er, at eleverne har adgang til en computer eller iPad.

Underviser: Sten Rasmussen, pædagogisk IT-konsulent og Musiker

Formål

Eleverne arbejder hands-on med IT, kollaboration, kommunikation og videnskonstruktion og får derigennem kendskab til de grundlæggende analysegreb i lyrikgenren. En musisk tilgang til arbejdet med lyrik, giver både aha-oplevelser, øget engagement og øje for de mange forskellige kompetencer, der er i en klasse.

Sted

Forløbet foregår på jeres skole