Gratis

At lære at være - et musisk trivselsforløb

To børn i en båd

Beskrivelse

At lære at være er et trivselsforløb, der skal fremme fællesskab, sammenhold og gensidig forståelse og omsorg i klassen. Med den magiske fortælling Flaskepost til fremtiden som ramme og med musikken som fælles og inkluderende sprog, undersøger vi i fællesskab, hvad det vil sige at forstå egne og andres følelser og at hjælpe hinanden.

Forløbet ledes af to undervisere fra Aarhus Musikskole, der én gang om ugen i fem uger besøger jeres skole, med en ny og fortløbende del af fortællingen. Hver af skolens tilmeldte klasser(fx. 0 og/eller 3 indskolingsklasser) modtager hver en lektion á 45 min. pr. uge. (OBS! Vi gennemfører femugers forløb på jeres skole, når minimum tre-fire klasser tilmelder sig forløbet samme ugedag). 

I forløbet vil indgå sange og danse til folkemusik fra hele verden og eleverne vil bruge krop, stemme og musik til at skabe fortællingsrejsen sammen med Musikskolens undervisere. Underviserne medbringer billeder, scenografiske elementer og rekvisitter, samt forskellige instrumenter fra hele verden, som er nemme for eleverne at spille på, og som kan være med til at understøtte fortællingens temaer og give stemme til de enkelte karakterer.

Alle tilmeldte klasser gennemgår hver for sig det samme forløb og lærer de samme sange og danse. På den måde styrker forløbet, ikke bare fællesskabet i den enkelte klasse, men også på tværs af klasserne.
 

Aktiviteter

Afsæt og ramme for forløbet er den magiske fortælling Flaskepost til fremtiden om to børn, der sidder fast på isen på et endeløst hav. De har glemt alting, - både hvor de kommer fra og endda, hvad de hedder. Derfor sender de en flaskepost med et råb om hjælp. Sammen med klassen samler vi flaskeposten op og begiver os ud på en fælles mission om at hjælpe de to børn og forstå, hvad de har brug for. I løbet af fortællingen møder vi forskellige udfordringer, som vi hjælpes ad med at løse. Vi møder forundringsuniverser og forskellige følelsestematikker og sådan undersøger vi i fællesskab det, at kunne forstå og håndtere forskellige følelser; at finde mod og viljestyrke til at sætte grænser, at træffe vigtige valg og at hjælpe og støtte hinanden, - også når livet er svært.

I forløbet tilbyder vi eleverne forskellige og varierede tilgange, så alle har mulighed for at være med, både ved at få mulighed for at udtrykke sig på forskellige måder, men også ved at være medskabere. Underviserne tage udgangspunkt i en rundkreds og arbejder med at skabe en variation i forløbet over de fem uger. Eleverne vil derfor præsenteres for et skifte i mellem oplevelse og medskaben og mellem fysisk bevægelse, mimik, remser og sange. Eleverne inddrages også i at skabe stemninger til fortællingens dele, ved at give dem mulighed for at lytte til, men også spille på forskellige instrumenter fra hele verden.

Forløbet kan inddeles i tre trin:

Vi forstår vores fælles opgave
Vi samler flaskeposten op og bliver klar over den fælles mission. Vi undersøger, hvordan vi kan hjælpe og hvad de to børn har brug for.

Vi viser vej
Vi hjælper de to børn med at forstå og håndtere de følelsestematikker, de konfronteres med.

Vi støtter
Vi hjælper de to børn med at udtrykke sig og at finde mod og viljestyrke til at sætte grænser og selv tage vigtige valg.

 

Forberedelse

Et femugers-forløb afvikles, når minimum tre, - og op til fem klasser tilmelder sig den samme ugedag. Du og dine kolleger skal derfor begynde med at koordinere, hvilken ugedag i de fem uger, hvor I ønsker besøg fra Musikskolens undervisere. Vælger I f.eks. en tirsdag, kunne vores underviseres skema eksempelvis se sådan ud:  Eks. Tirsdage ml. kl. 08.00-13.00:     Kl. 08.15- 09.00  0.a       kl. 09.00 - 09.45 0.b  -  kl. 10.00 - 10. 45 1.a  -  kl. 11.00 - 11.45 1.b   -  kl. 12.00 - 12.45 Specialklasse/Modtageklasse  

Tryk på den dato i tilmeldingen, som skal være de første lektioner på skolen.

Formål

Målet med forløbet er:

  • At inddrage eleverne i, hvordan vi i fælleskab kan hjælp andre, forstå følelser og løse opgaver sammen
  • At give eleverne mulighed for at være samskabende i en musikalsk aktivitet
  • At give eleverne mulighed for at udtrykke sig gennem dans og musik fra hele verden og i mange forskellige musikalske genrer og stilarter

Forløbet understøtter særligt områderne:

  • Engagement og fællesskab
  • Kreative udtryksformer
  • Krop og bevægelse
  • Sproglig udvikling
  • Kulturelle udtrykformer og værdier
Sted

På jeres skole. 

Undervisningsmateriale

Klassen får sin egen flaskepost, samt et hæfte med inspiration til aktiviteter i forlængelse af forløbet eller i mellem lektionerne og til videre bearbejdning af fortællingens temaer.

I kan også finde sange, noder, akkompagnementer og anden inspiration på hjemmesiden flaskeposttilfremtiden.dk

 

Tilmelding

Klik på den dato, som du ønsker som første mødegang i jeres 5-ugers forløb.

Tilmelding