Kunstens virkemidler

Beskrivelse

Hvordan oplever vi kunsten? Hvorfor ser et kunstværk ud som det gør? Hvordan og hvilke indtryk gør kunsten på os? Sammen med omviseren, skal eleverne undersøge en række interessante værker på tværs af tid og udtryk og sammen opleve og diskutere kunstens virkemidler.

Vi kommer omkring udvalgte kunstværker og diskuterer de teknikker, symboler og virkemidler, som kunstnere bruger for at formidle deres budskaber til beskueren.

Vi glæder os til at ser jer herinde.

Forberedelse

Inden besøget vil vi bede jer om at orientere jer i retningslinjerne for besøg på ARoS:

https://www.aros.dk/da/laering/skoler-og-institutioner/faerdselsregler-p...

Formål

Billedkunst: Billedanalyse, billedfremstilling

I kan bruge forløbet til at understøtte eleverne arbejde med kompetenceområdet billedanalyse.

  • Eleverne får forståelse og praksisk erfaring med billedkomposition og billedfunktion. Igennem dialogen om elevernes oplevelse af malerierne, opfordres de til at bruge enkelte fagord og til at udtrykke sig om indhold og opbygning.

I kan også bruge forløbet som inspiration for elevernes arbejde med kompetencepunktet billedfremstilling.

  • Igennem mødet og dialogen omkring virkemidler opnår elever indsigt i og inspiration til at arbejde med egne billedfremstillinger.

I kan på egen hånd besøge Your rainbow panorama og få et unikt blik ud over Aarhus. Forud kan I arbejde med: https://www.aros.dk/media/2823/artifakti_your_rainbow_panorama_med_links01.pdf

Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C

Det foregår i udstillingsgallerierne. Museets omviser møder jer ved mødestedet på niveau 4.