Kunst og virkelighed

Beskrivelse

Er kunst virkelig eller er det ren fantasi og fiktion? Er en skrotskulptur mere virkelig end et maleri, og taler fotografier helt sandt?

Formål

Vi skal undersøge, på hvilke måder kunstnere integrerer virkeligheden i deres udtryk. Vi kommer omkring de mange forskellige udtryksformer fra maleri og skulptur til de mere nutidige medier som film, ready mades og installation.
Omvisningen søger at styrke elevens evne til at kunne forholde sig aktivt analyserende og diskuterende til kunst, kultur og historie. I den forbindelse ønsker omvisningen at understøtte følgende læringsmål:

  • Elevens evne til at fortolke, vurdere og perspektivere billedkunst. 
  • Elevens evne til at vurdere og perspektivere de værdier, som billedkunsten udtrykker. 
  • Elevens evne til at udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form.
Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C