Kunst og virkelighed

Beskrivelse

Vi skal undersøge, på hvilke måder kunstnere integrerer virkeligheden i deres udtryk. Vi kommer omkring de mange forskellige udtryksformer fra maleri og skulptur til de mere nutidige medier som film, ready mades og installation. Sammen med omviseren, skal eleverne undersøge en række interessante værker på tværs af tid og udtryk og sammen forholder vi os til, hvordan kunst og virkelighed spiller sammen.

På denne omvisning handler det om kunstnernes brug og forhold til virkeligheden i de udstillede værker. Hvor er sammenhængen og forskellen mellem udtryk og verden. En række udvalgte værker danner rammen for en dialog med eleverne om, hvordan forskellige kunstnere har valgt at integrerer virkelighed i deres værker.

Vi glæder os til at ser jer herinde.

Forberedelse

Inden besøget vil vi bede jer om at orientere jer i retningslinjerne for besøg på ARoS: https://www.aros.dk/da/laering/skoler-og-institutioner/faerdselsregler-p...

Formål

Billedkunst: Billedanalyse og billedkommunikation

Omvisningen søger at styrke elevens evne til at kunne forholde sig aktivt analyserende og diskuterende til kunst, kultur og historie. I kan bruge forløbet som i elevernes arbejde medkompetencemålet Billedanalyse.

  • Igennem mødet med værkerne og dialogen med omvisere og klassen stifter eleverne bekendtskab med billedgenrer, billedkomposition og billedfunktion.
  • Eleverne tilegner sig igennem dialog og aktiv deltagelse viden om billedanalyse.

I kan også bruge forløbet som inspiration til elevernes arbejde med kompetencemålet billedkommunikation.

  • Igennem mødet med en bred vifte af kunststile og genre opnår eleverne viden om formidling og visuelle udtryk.

I kan på egen hånd besøge Your rainbow panorama og få et unikt blik ud over Aarhus. Forud kan I arbejde med: https://www.aros.dk/media/2823/artifakti_your_rainbow_panorama_med_links01.pdf

 

Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C

Det foregår i udstillingsgallerierne. Museets omviser møder jer ved mødestedet på niveau 4.