Kunst og symboler

Beskrivelse

Kunsten er spækket med symboler og skjulte hentydninger. Hemmelige budskaber gemt af kunstneren eller et billedsprog fra en anden tid. Vi skal på jagt efter mange forskellige symboler og finde frem til deres betydning for værkernes budskab.

Hvad symboliserer en hund i billedet? Hvordan opleves den røde farve? Hvad symboliserer vand?

Sammen med museets omviser opleves en række værker. Vi finder symbolerne sammen og igennem dialog undersøger vi betydning og mening.

Forberedelse

Forud kan I arbejde med: https://www.aros.dk/media/2823/artifakti_your_rainbow_panorama_med_links...

Inden besøget vil vi bede jer om at orientere jer i retningslinjerne for besøg på ARoS: https://www.aros.dk/da/laering/skoler-og-institutioner/faerdselsregler-p...

Formål

Billedkunst: Billedanalyse

Omvisningen kan bruges som indledning eller et visuelt indspark til elevernes arbejde med kompetenceområdet billedanalyse i billedkunstfaget. Igennem forløbet arbejder eleverne med at vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder.

  • Eleverne får en forståelse for billedkomposition og særligt farvers virkning i billeder. Eleverne opnår også viden om farvers betydning i en kulturel kontekst.
  • Eleverne stifter bekendtskab med billedfunktion med fokus på billedsymbolers betydning. Eleven tilegner sig viden om visuelle symbolers betydning.
Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C

 Det foregår i udstillingsgallerierne. Museets omviser møder jer ved mødestedet på niveau 4.