Kunst og provokation

Beskrivelse

Kunst gør noget ved os. Det hjælper os til at huske på, at verden er mere end blot et rigtig svar. Kunst udvider, udfordrer og provokerer os og har altid gjort det.
Provokationen er omdrejningspunkt. Hvad provokerer os i dag? Hvad provokerede publikum i guldalderen og i modernismen? Sammen med omviseren, skal eleverne undersøge en række interessante værker på tværs af tid og udtryk og sammen diskuteres værkernes budskab.

På denne omvisning handler det om provokation i et historisk og nutidigt perspektiv. Igennem dialog med omviseren bliver eleverne opmærksomme på, hvordan provokation altid har været en del af kunsten. Skiftene tiders brud er i fokus. En række udvalgte værker danner rammen for en dialog med eleverne om, hvad der provokerede og provokerer i dag og hvordan oplevelsen af kunst er en subjektiv oplevelse.

Vi glæder os til at ser jer herinde.

Forberedelse

Forud for besøget kan I arbejde med materialet: https://www.aros.dk/media/2828/fokus-pa-billedanalyse.pdf

Inden besøget vil vi bede jer om at orientere jer i retningslinjerne for besøg på ARoS: https://www.aros.dk/da/laering/skoler-og-institutioner/faerdselsregler-p...

Formål

Omvisningen søger at styrke elevens evne til at kunne forholde sig aktivt analyserende og diskuterende til kunst, kultur og historie. I kan bruge forløbet som i elevernes arbejde medkompetencemålet Billedanalyse.

  • Igennem mødet med værkerne og dialogen med omvisere og klassen stifter eleverne bekendtskab med billedgenrer, billedkomposition og billedfunktion.
  • Eleverne tilegner sig igennem dialogen omkring provokation viden om billedanalyse.

Det foregår i udstillingsgallerierne. Museets omviser møder jer ved mødestedet på niveau 4.

Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C

Det foregår i udstillingsgallerierne. Museets omviser møder jer ved mødestedet på niveau 4.