Kunst og matematik

Beskrivelse

OBS: Alle forløb er booket.

Mønstre og spejlinger, 1.-3. klassetrin
Ved hjælp af midtlinjer tegnes henholdsvis store tegninger/malerier via ting, der lægges på en OHP, samt symmetriske tegninger i mindre format. Inspirationen til figurerne henter vi fra ansigter og dyrehoveder. Hertil bedes eleverne medbringe mindre genstande hjemmefra.

Geometri og billeddannelse, 4.- 7. klassetrin
Vi vælger et eller flere billeder ud fra kunsthistorien og går på jagt med blyant og lineal efter de tydelige og de skjulte former i billedet. Måske ligger der også symbolske betydninger i den måde, vi føres igennem og aflæser billedet på? Til sidst prøver vi at skalere op og forenkle - med direkte inspiration fra det analyserede maleri.

Centralperspektiv i billeder og modeller, 4.- 7. klassetrin
Vi arbejder med at tegne centralperspektiviske bymotiver som vi efterfølgende bygger rumligt i klassen. Det kunne være hovedgaden i byen: Konstruktion af centralperspektivet/et eller to -punktperspektiv. Der undervises fra tavlen hvor eleverne følger trin for trin på deres egen tegning. Derefter bygger vi i hovedgaden op i bølgepap - med fokus på størrelser og forsvindingspunkt.

Formål

  • At børnene får mulighed for at arbejde anderledes med matematiske temaer og elementer.
  • At børnene får indsigt i hvordan kunstens kreative udtryk og matematikkens orden og strenghed.
Sted

Aarhus Billed- og Medieskole
Valdemarsgade 1E-1F
8000 Aarhus C

Indgang E. Atelieret, 3. sal

Undervisningsmateriale
Tilmelding

Tilmelding foregår telefonisk mandage og tirsdage i tidsrummet kl. 9-15 på tlf. 86 20 22 37 eller mail på projekt@aaboms.dk