Kunst og Kemi

Beskrivelse

Som noget nyt tilbyder ARoS nu undervisere at perspektivere kemiundervisningen med besøg på et kunstmuseum. Med afsæt i en række udvalgte kunstværker fra museets faste samling stiller temaet skarpt på den sammenhæng, der er mellem kunstens og kemiens verden - bl.a. i forbindelse med konserveringsprocesser og kunstneriske materialer.

En omvisning i emnet ved en af museets kunstformidlere vil være et fint supplement til det særlige ARTiFAKTi inspirationsmateriale, som kan downloades gratis fra museets hjemmeside. Materialet rummer ideer til spændende laboratorieforsøg, der kobler kemiens med kunstens verden (jvf. beskrivelser nedenfor).

ARTiFAKTi Kunst og Kemi er udarbejdet som led i brobygningsprojektet ”Faglige Fællesskaber”, og involverer samarbejde
mellem Børnekulturhuset, Naturhistorisk Museum, Kvindemuseet og ARoS.

Forberedelse

I tilknytning til emnet "Kunst og Kemi", er udarbejdet et særligt ARTiFAKTi inspirationsmateriale, som understøtter arbejdet.

ARTiFAKTi Kunst og Kemi er et inspirationsmateriale til brug i undervisning af udskolingens ældste klasser såvel som første år på ungdomsuddannelserne. Materialet består dels af et tekstmateriale, der introducerer koblingen mellem kunst og kemi
og dels af en række perspektiverende kemi-forsøg, som kan foretages hjemme i skolens laboratorium.

Efterbehandling

I det tilhørende ARTiFAKTi materiale har vi udvalgt en række relevante kemiforsøg, som med fordel udføres i skolens laboratorium som del af efterbehandling af museumsbesøget.

Formål

"Kunst og Kemi" har til formål at belyse, hvordan kunst og naturvidenskab hænger sammen. Med afsæt i en række udvalgte værker vil tilbuddet således komme omkring elementer af kunstneriske teknikker og materialer samt foretage et spadestik ind i en række konserveringsteknikker og de dertilknyttede udfordringer og interessante diskussioner.

Sted
ARoS
Aros Allé 2
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale
Tilmelding
Tlf.nr. 87306644