Kropslig forståelse og kreativ dans

Beskrivelse

Et forløb hvor vi danser og laver samarbejdsøvelser, hvor vi øver os i at være søde ved os selv og hinanden. Vi træner kropsbevidsthed, empati og at være sammen som klasse. Vi træner basismotorik som at følge en rytme, ryste kroppen fri og turde bevæge os frit mellem hinanden med store armbevægelser og spjæt i benene. Vi laver billed-fortællinger af situationer fra hverdagen, f.eks venskab/uvenskab, følelser, legepladsen, en tur i skoven, en tur i Zoo. 
Kreativ Dans er en fysisk og pragmatisk måde via danseøvelser at træne sociale færdigheder. Dig/mig/os.

Formål

At træne at "være" i sin egen krop og beherske eller forstå sine egne kropsudtryk. At få kropslig erfaring med at skulle forholde sig til sine klassekammerater og deres personlige/fysiske grænser. At lytte og respektere og forstå hinandens signaler.

Sted

Forløbet afvikles på skolen.
Lokalekrav: Et lokale ryddet for borde og stole, der er stort nok til at hele klassen kan bevæge sig fysisk rundt imellem hinanden på én gang.