Gratis

Krible krableland

Beskrivelse

I dette forløb er eleverne på besøg i Natursamarbejdets Krible Krableland. Her har vi ved hjælp af sten, træstammer mv. skabt ekstra gode muligheder for levesteder til insekter, edderkopper, snegle, orme og andre smådyr.

Natur/teknologi
Eleverne indsamler, undersøger og bestemmer en række små dyr, som derefter bliver beskrevet, tegnet og målt. De lærer at bruge både lup og måleudstyr og introduceres for enkelte bøger og bentællernøgler. Eleverne lærer, hvor og hvordan man fanger og indsamler små dyr. De lærer at behandle dyrene forsigtigt og med respekt, så de efter undersøgelserne kan slippes levende fri igen. De arbejder i grupper på hver deres station med udstyr. På en fællesstation findes der laminerede tegninger af dyr, enkelte bøger og bentællernøgler.
Dernæst skal de hver især tegne deres dyr med dets vigtigste kendetegn og på skift fortælle om det i gruppen. Der lægges vægt på, at eleverne lærer og bruger fagudtryk som hoved, krop, antenner mv.
Til sidst i forløbet får hver gruppe mulighed for at fortælle om et af deres dyr i plenum.

Matematik
Eleverne måler dyrene med lineal i cm og mm.
De ældste elever sætter længden af dyrene i forhold til højden/længden af dem selv. De måler her med tommestok i meter, cm og mm. Linealen kan bruges sammen med stopuret til at bestemme, hvor hurtigt de små dyr kan bevæge sig på ”rallybanen”, som er en træplade med en cirkel.

I er meget velkomne til at bruge krible-krableland uden formidler.

Materialer: bakker, luppe, bentællernøgle, sange, rimebog, mv. findes i en kuffert i vores formidlingsrum.

Formål

  • At eleverne opnår kendskab til insekter og deres særlige kendetegn
  • At eleverne får en sanselig oplevelse, hvor de får lov til at røre, se og arbejde med levende insekter

Ring og aftal hvilke læringsmål, I vil sætte fokus på.