Gratis

Kreativ elektronik til Håndværk & Design

Beskrivelse

”Kreativ elektronik til Håndværk & Design” er et enkeltstående undervisningsmodul, der varetages af NRGi Skolekontakten sammen med klassens lærer. Modulet består af en teoretisk og en praktisk del.

I den teoretiske del gennemgås principperne ved elproduktion og den herved forbundne miljøbelastning – eleverne får el-spareråd med hjem.

I den praktiske del arbejder eleverne i 10-12 grupper, hvor de selv skal lave elektroniske kredsløb på ”fumlebræt”. I forløbet gennemgås virkemåde ved modstande, transistorer, kondensatorer, kontakter m.m.

Kredsløbene kan senere indgå i den kreative proces i Håndværk & Design.

Formål

NRGi Skolekontakten tilbyder kun gratis el- og miljøundervisning til folkeskoler og privatskoler i NRGi´s leveringsområde (Aarhus og Horsens) – skolen skal have en el-måler fra NRGi.

  • at eleverne får et bedre indblik i, hvor energien til vores samfund kommer fra nu og skal komme fra i fremtiden
  • at eleverne får forståelse for at nedsætte energiforbruget
Undervisningsmateriale

NRGi Skolekontakten medbringer alle materialer til brug på undervisningsdagen

Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 72226585