Gratis

Kræft tur/retur

Beskrivelse

Kræft tur/retur er et undervisningsprojekt udarbejdet af medicinstuderende på Aarhus Universitet, som brænder for at oplyse og undervise elever om kræft og omstændighederne omkring kræft som sygdom.

Undervisningsforløbet er tiltænkt elever i udskolingen og er udviklet således, at det både kan stå selvstændigt som led i biologiundervisningen eller supplere et eksisterende forløb på skolen.

Det er gavnligt for undervisningen, men bestemt ikke noget krav, hvis eleverne allerede kender til opbygningen af den raske celle, og har stiftet bekendtskab til begreber som DNA, gener og mutationer. Der er således mulighed for tilpasning af forløbet efter klassens behov (ved kontakt på mail) og stor fleksibilitet i niveauet, vi vil fremføre oplægget i.

Vi forventer ikke andet, end at der stilles en projekter til vores rådighed. Resterende rekvisitter medbringer vi selv.

Forløbet er som følgende:

Samlet tid på 3 timer (inkl. pauser)

  • Introduktion + ice-breaker (30 min)
  • Oplæg om kræft: biologi, behandling, forebyggelse(30 min)
  • Interaktiv del med stationslege/workshops: Gruppearbejde om nogle af de mest centrale kræftformer (60 min)
  • Afslutning, spørgsmål og åben snak med eleverne om kræft og livet med kræft (ca. 45 min)

Formål

  • Kræft kan i mange tilfælde være et tabubelagt emne og specielt unge mennesker kan opleve et manglende sprog for sygdommen og dens følger og en berøringsangst for emnet. Kræft kan medføre stigmatisering, når der ikke tales åbent og ærligt om kræft, årsagerne og følgevirkningerne hertil. Derfor er det vigtigste formål med Kræft tur/retur at bryde med disse tabuer ved oplysning og dialog i øjenhøjde omkring kræft.
     
  • Statistikker viser at danske patienter i højere grad end vores nordiske naboer dør af kræft. Én af forklaringerne på dette er livsstil, hvorfor et andet vigtigt formål med undervisningen er at sætte tidligt ind med oplysning og forebyggende tiltag mhp. at rette op på den kedelige statistik.
Sted

Forløbet afvikles ude på jeres skole.