Kompagnonlærer

Beskrivelse

Elever i 0. klasse modtager én lektions klasseundervisning om ugen af en af musikskolens dygtige undervisere.
0. klassens lærerne deltager i timerne og får herigennem mulighed for musikalsk sparring og inspiration til dagligdagen.

Formål

Musikalsk sparring og inspiration til dagligdagen.

Sted
Aarhus Musikskole
Vester Allé 3
8000 Aarhus C