KlimaOperaVærkstederne Lyt til mig!

Lyt til mig!

Beskrivelse

Klimaemnet optager mange børn. Ofte leder debatten til frustrationer og skræk.
KlimaOperaVærkstederne Lyt til mig! fremhæver og understreger håbet, for skræk og advarsel er der ikke fremtid i.
Det er der derimod i fællesskabet og respekten for hinanden.
I KlimaOperaVærkstederne får eleverne og deres forhåbninger, ytringer og løsninger en stemme i en lille opera, som de kan vise for og dele med andre klasser og forældre.

Forløbet er et 5 timers kreativ skabende projekt på skolen. I skal forberede jer på forhånd via vores undervisningsmateriale, men I vælger selv hvor meget og hvilke fag, I vil inddrage. Dog er det et krav, at I lærer en sang på forhånd (lydfil, tekst og noder tilsendes)

Forløbet knytter sig til FNs Verdensmål nr 7 og 13.

Aktiviteter

Komponist og sanger Lil Lacy og sanger og dramapædagog Maria Bordinggaaard Ghahremani leder processen fra indkredsning af  temaer over komposition til øvning og fremvisning af det færdige resultat. Eleverne vil både arbejde som klasse og i tre grupper. En lærer skal være klar til at være pædagogisk leder af den ene gruppe på baggrund af en klar arbejdsplan og præfabrikeret musikalsk inspirationsmateriale.

Baseret på hvad I har arbejdet med i forberedelsen, udvælger eleverne sammen med workshoplederne de klimatematikker, operaen skal handle om. Arbejdsformer for tekst- og musikproduktion og musikalsk materiale introduceres, før eleverne deles i tre grupper med emnerne Til lands, Til vands og I luften.
Operaen sættes sammen af elevernes bidrag - og god fængende musik i overgangene.

Forberedelse

Der udsendes et undervisningsmateriale 1 måned før workshoppen finder sted. 
I skal indlære en god og enkel sang (lydfil, noder, tekst)
I kan vælge hvor meget I på forhånd vil arbejde med forskellige klimafaglige emner via forskellige æstetiske indtryks- og udtryksformer (læse, skrive, synge, danse, dramatisere, tegne, lave små film):
Genbrug (affaldssortering, skrald)
Madspild
Klimaforandringer som fx stigende vandstand
Plastic på verdens strande og i fisk
Biogas
Co2
Bier
Drivhuseffekt

Formål

  • at eleverne erfarer, at man kan blande sig i og løfte sin stemme i klimadebatten på mange måder og med mange udtryk.
  •  at eleverne støttes i og får lyst til at spille, komponere og udtrykke sig musikalsk
  • at eleverne møder FNs verdensmål (her mål nr. 7 og 13)
Sted

Vi har brug for et musiklokale eller et lokale, hvor vi kan spille samt yderligere 2 lokaler til gruppearbejdet.

Tilmelding

Send en mail til os og skriv KLIMAOPERAVÆRKSTEDER i emnefeltet.
Skriv også hvilken klasse og om du ønsker en særlig ugedag, så sender vi dig konkrete forslag til datoer.

Tilmeldingsfrist
02.09.2019