Klimaforandringer i fortid, nutid og fremtid

Beskrivelse

Hvad er klima og hvordan har klimaet ændret sig de sidste par millioner? Hvad har drevet disse forandringer? Eleverne arbejder med klimaforandringernes indflydelse på plante- og dyrelivet i fortid, nutid og fremtid, globalt såvel som lokalt.

Hvordan påvirker den globale opvarmning den danske natur lige nu? Hvilke eksotiske arter kommer, og hvilke arter vil forlade os?

Udstillingerne samt udstoppede og levende dyr inddrages i undervisningen, så eleverne kan forholde sig til dem og diskutere forskellige problemstillinger.

Formål

Eleverne får kendskab til dynamikken i naturen, dyr og planters tilpasninger samt hvordan de interagerer. 

Sted
Naturhistorisk Museum
Wilhelm Meyers Allé 10
8000 Aarhus C

Har I booket en tid der ligger før kl. 10.00, er mødestedet indgangen ved Ole Worms Allé.