Hvordan frø bliver planter

Beskrivelse

Workshoppen giver eleverne en sanselig oplevelse af, hvor forskelligt planter vokser forskellige steder i verden. I grupper får de lov at lave deres egen målinger af temperatur, lys, jord og vand og de finder forskellige typer af frø. Resultaterne skriver de i en logbog. Eleverne finder ud af, at der er forskel på, hvordan planter og frø ser ud, alt efter hvor i verden de lever. På den måde får eleverne også et indblik i, hvordan biologer arbejder. I får frø med hjem efter workshoppen, som I kan give gode vækstbetingelser på baggrund af det, I har lært.

Forberedelse

Forberedelse er ikke et krav, men vi sender jer et brev om hvordan eleverne skal arbejde med at samle data ind. Det er også en fordel at klassen har snakket om disse begreber:

Hvad en plante består af: Rod, stængel, blad, blomst

Hvordan en plante lever: Fotosyntese, sollys, CO2, ilt, næring, vand

Hvad der skal til for at en plante vokser: Jordtyper, klima, nedbør, temperatur

Hvordan en plante formerer sig: Bestøvning, pollen, frugt, frø

Værktøjskassen: Tommestok, termometer, decilitermål

Efterbehandling

I får de frø med hjem, som I finder. Ved hjælp af deres observationer og optegnelser skal de få frøene til at spire. Der skal tages hensyn til jordtyper, temperatur, fugtighed og vandmængde. Der bruges ca. 10 minutter hver dag på at tilse planterne og notere fremskridtene i logbogen. Som dokumentation kan eleverne lave tegninger af planterne eller tage billeder.

Formål

Eleverne ser fire klimazoner

Eleverne trænes i at indsamle data

Eleverne opnår kendskab til, hvordan frø bliver til planter

Sted
Science Museerne - Væksthusene
Møllevejen 10, Adgang via Peter Holms Vej ad Poppelpladsen
8000 Aarhus C