Udsolgt

Hvad betyder havet for dig?

Verdensmålene i de virtuelle verdenshave

Beskrivelse

”Racing with Purpose” er mottoet for The Ocean Race. Det er vigtigt, at vi alle gør en forskel for havet, da den blå verden er i krise. Derfor har alle Ocean Race sejlbådene valgt en bæredygtighedstematik, som de synes er særligt vigtig. Men hvad betyder havet egentlig for dig? Med udgangspunkt i FN’s verdensmål forholder vi os til havenes tilstand, åbner op for dialog og giver plads til elevernes stemme.  

Om forløbet
- Verdensmålene i de virtuelle verdenshave

Hvilken betydning har havet for os – og for de dyr, som lever der?  

FN Byens skoletjeneste, YOUNG, starter ud med en introduktion til FN’s 17 Verdensmål og hvilken indflydelse de har på verdenshavene. Gennem lege og aktiviteter vil eleverne blive klogere på sammenhængen mellem vores handlinger, havet og Verdensmålene, og herefter vil de skulle tage stilling til spørgsmålet ”Hvad betyder havet for dig?” 

Med afsæt i elevernes forestillinger om havet og ved hjælp af extended reality (XR) tilføres elevernes egne historier et ekstra lag – et interessant digitalt lag.    
På den måde bliver det muligt at udvide den virkelighed, som vi oplever ved at blande den ‘rigtige’ med den virtuelle verden. 

Formålet med forløbet er at introducere eleverne for FN’s 17 Verdensmål og give dem mulighed for at reflektere over, hvilken betydning havet har for dem, og hvordan de kan gøre en forskel for verdenshavene. 
Via teknologier som fx extended reality bygger eleverne deres fortællinger som små digitale universer, der efterfølgende kan udstilles i Dokk1. 

Med assistance fra IRIS, Aarhus Bibliotekerne vil eleverne blive introduceret til extended reality og via hands-on oplevelser skabe små digitale universer. Her vil de sætter ord og billeder på, hvad havet egentligt betyder for dem. Det kan være set fra deres egen vinkel eller via nogle af de dyr, som lever i havet – muliggjort via de virtuelle teknologier.  

Om IRIS ved Aarhus Bibliotekerne
IRIS er det kommende mediepædagogisk lab på Dokk1 i Aarhus, hvor skoler, institutioner og private borgere har mulighed for at eksperimentere med ny teknologi og medier – fx podcast, virtuel scenografi og motion-capture. Igennem hands-on aktiviteter styrkes børns digitale dannelse og handlekraft, og produktionsoplevelserne er med til at adressere de problemstillinger, børn og unge står overfor såvel i deres eget liv som i forhold til de større samfundsmæssige dagsordener, indenfor f.eks. klima og demokratisk medborgerskab. Det er hensigten, at IRIS årligt besøges af mere end 5.000 skoleelever og fritidsbrugere.

Om YOUNG ved FN Byen
YOUNG er de Forenede Nationers skoletjeneste i København. Her formidler vi FN’s 17 Verdensmål og FN’s arbejde generelt til grundskole – og ungdomsuddannelses elever. 

Eleverne dannes og uddannes i globalt medborgerskab og lærer om både internationale og lokale udfordringer. Igennem vores forløb får eleverne viden og handlekompetencer til selv at gøre en forskel for vores fælles fremtid. 

Vi gør Verdensmålene håndgribelige gennem oplæg, aktiviteter og lege, som giver eleverne mulighed for at forstå og mærke på egen krop uretfærdighed, konflikt og klimaforandringer. 

Til dagligt tilbyder vi både besøge i FN Byen i København og besøg på skoler i hele Danmark. Er du interesseret i et besøg, skriv til young [at] uncity [dot] dk 

Derudover har vi frit tilgængeligt undervisningsmateriale på vores hjemmeside, som kan bruges til at kickstarte et forløb om Verdensmålene. Find materialet her.

Tilmeld jer en eller flere af vores workshops til The Ocean Race og lær mere om FN, Verdensmålene og Livet i havet. 

Kontaktpersoner vedr. det faglige indhold:
IRIS / Aarhus Bibliotekerne,
Steen Nielsen 
Mail: stni [at] aarhus [dot] dk 
Telefon: 4185 6501 

YOUNG / FN Byen 
Anna Kinly
Mail: anna [dot] kinly [at] undp [dot] org
Telefon: 9243 5606

Formål

At eleverne stifter bekendtskab med verdensmålene.

At eleverne får forståelse af, hvad havet betyder for dem.

At eleverne arbejder med at omsætte ny viden til konkrete produkter.

At eleverne opnår kendskab til digitale teknologier som extended reality.

At eleverne prøver kræfter med at skabe digitale universer baseret på deres egne historier. 
 

Sted
The Ocean Race Aarhus 2023
Havnepladsen
8000 Aarhus C

Ved Dokk1.

Tilmelding